BGC muốn nới room 100% cho nhà đầu tư ngoại

Hoàng Anh

14:46 04/04/2016

BizLIVE - Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bamboo Capital (mã BGC) sẽ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kế hoạch nới room của cổ phiếu BGC lên mức 100% cho nhà đầu tư ngoại.

BGC muốn nới room 100% cho nhà đầu tư ngoại

Ảnh minh họa

Theo ban lãnh đạo của BGC, căn cứ tình hình thực tế và nhận thấy việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại BGC là cơ hội tốt để cổ phiếu BCG tăng tính thanh khoản trong giao dịch, cải thiện khả năng huy động vốn cho công ty khi cần thiết, đồng thời thay đổi cơ cấu cổ đông công ty theo chiều hướng đa dạng, có nhiều nhà đầu tư nước ngoài, công ty trình cổ đông xem xét:

Chấp thuận nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu BCG của Công ty cổ phần Bamboo Capital lên mức tối đa là 100%.

Đồng thời, chấp thuận cho cổ đông nước ngoài sở hữu chi phối đến 50% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bamboo Capital mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.

Trong quá trình triển khai các thủ tục nâng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài, một số mã ngành bị giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật.

Do đó, đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký giảm ngành nghề kinh doanh để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với BCG.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định thời gian và quyết định viêc nâng đến mức tối đa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại BGC phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện điều chỉnh các nội dung liên quan đến việc nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài trong Điều lệ, điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và các công việc liên quan theo quy định pháp luật.

HOÀNG ANH