18 doanh nghiệp niêm yết chốt danh sách trả cổ tức

Hà Anh

22:26 21/04/2015

NDN, TRA, INN, PMS, WCS, EMC, CAV, VC7, SAF, VNT, KDC, TJC, PCG, TCT... thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức...

18 doanh nghiệp niêm yết chốt danh sách trả cổ tức

Ảnh minh họa.

* Ngày 26/5/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng (mã NDN-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 22%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.200 đồng), trong đó, trả cổ tức năm 2014 tỷ lệ 15%/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức năm 2015 tỷ lệ 7%/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/4/2015.

* Ngày 11/5/2015, Công ty Cổ phần Traphaco (mã TRA-HOSE) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/4/2015.

* Ngày 15/5/2015, Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp (mã INN-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/4/2015.

* Ngày 11/5/2015, Công ty Cổ phần Cơ khí xăng dầu (mã PMS-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/4/2015.

* Ngày 15/5/2015, Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây (mã WCS-HNX) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/4/2015.

* Ngày 30/7/2015, Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức (mã EMC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/4/2015.

* Ngày 12/5/2015, Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (mã CAV-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/4/2015.

* Ngày 25/5/2015, Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (mã VC7-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 4/5/2015.

* Ngày 15/5/2015, Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (mã SAF-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2014 với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/5/2015.

* Ngày 19/5/2015, Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại thương (mã VNT-HNX) trả bổ sung cổ tức năm 2014 bằng tiền). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/5/2015.

* Ngày 20/5/2015, Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền với tỷ lệ 10% cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/5/2015.

* Ngày 25/6/2015, Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (mã TJC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 500 đồng). Tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền này chỉ tính trên số vốn không bao gồm đợt phát hành đăng ký bổ sung do phát hành cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng 4/3/2015. Ngày đăng ký cuối cùng: 8/5/2015.

* Ngày 20/5/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển GAS Đô thị (mã PCG-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/5/2015.

* Ngày 29/6/2015, Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (mã TCT-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu nhận 2.500 đồng/vốn điều lệ là 127.880.000.000 đồng tương đương với tỉ lệ 50% trên vốn điều lệ 63.940.000.000 đồng được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 24/7/2014). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/5/2015.

* Ngày 28/5/2015, Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (mã DRL-HOSE) trả cổ tức phần còn lại năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Trong đó, chi trả phần cổ tức còn lại năm 2014 là: 9,82%/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức năm 2015: 5,18%/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/5/2015.

* Ngày 16/6/2015, Công ty Cổ phần Chương Dương (mã CDC-HOSE) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/5/2015.

* Ngày 29/5/2015, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (mã TDW-HOSE) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2015.

* Ngày 15/6/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (mã VNC-HNX) trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2015.

Theo VnEconomy

Bảng giáThị trường

VN-Index 826.84 ▼ -2.09 (-0.25%)

 
VN-Index 826.84 -2.09 -0.25%
HNX-Index 108.14 -0.94 -0.87%
UPCOM 54.28 -0.26 -0.47%
DJIA 23,163.04 5.44 0.02%
Nasdaq 6,605.07 -19.15 -0.29%
Nikkei 225 21,457.64 9.12 0.04%
FTSE 100 7,548.88 25.84 0.34%

BizLIVE - Gặp gỡ