WB cho Việt Nam vay 150 triệu USD để minh bạch hóa quản lý đất đai

Minh Tuấn

23:23 06/07/2016

BizLIVE - Ngân hàng Thế giới vừa chấp thuận cấp một khoản tín dụng trị giá 150 triệu USD để hỗ trợ Việt Nam đổi mới cách thức quản lý đất đai.

WB cho Việt Nam vay 150 triệu USD để minh bạch hóa quản lý đất đai

Ảnh: Hoàng Minh/Báo Tài nguyên và Môi trường.

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa đồng ý cấp 150 triệu USD cho dự án Cải thiện Quản lý và Cơ sở Dữ liệu Đất đai Việt Nam, nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực này.
Dự án sẽ xây dựng một Hệ thống thông tin đất đai đa mục đích cấp quốc gia, và tạo lập Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia cho cả Chính phủ và người dân tiếp cận. Dự án được thiết kế với trọng tâm là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu bền vững, chính xác, dễ sử dụng và tiếp cận, thông qua việc xây dựng từng bước các hệ thống và cơ sở dữ liệu đất đai.
Dự án cũng hỗ trợ Chính phủ đơn giản hóa thủ tục và quy trình nghiệp vụ tại các văn phòng đăng ký đất đai, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường nhận thức của công chúng về thông tin và dịch vụ đất.
“Trong 20 năm qua lĩnh vực quản lý đất đai đã có nhiều đổi mới, và khung pháp lý về quản lý đất đai hiện đã khá tiến bộ so với các nước thu nhập trung bình thấp khác”, ông Achim Fock, Quyền Giám đốc WB tại Việt Nam nói.
“Tuy vậy, vẫn tồn tại một loạt thách thức trong việc thực hiện chính sách trên thực tế. Vì vậy chúng tôi muốn hỗ trợ Chính phủ và chính quyền các địa phương, cũng như những người sử dụng đất tiếp cận tốt hơn thông tin và dịch vụ đất đai”.

MINH TUẤN

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine