“Vốn cho giao thông còn hạn hẹp, phải chọn dự án cấp bách, có tính lan tỏa để đầu tư”

Tuyết Nhung

09:16 14/07/2016

BizLIVE - “Nguồn vốn ngân sách đầu tư cho giao thông còn hạn hẹp. Do vậy, các cơ quan chức năng cần phải lựa chọn dự án cấp bách, có sự lan tỏa, kết nối của từng địa phương, từng vùng để đầu tư”, Bộ trưởng Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh.

“Vốn cho giao thông còn hạn hẹp, phải chọn dự án cấp bách, có tính lan tỏa để đầu tư”

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa.

“Bên cạnh đó, nguồn vốn ngân sách đầu tư cho giao thông vận tải còn hạn hẹp. Do vậy, các cơ quan chức năng cần phải lựa chọn dự án cấp bách, có sự lan tỏa, kết nối của từng địa phương, từng vùng để đầu tư”, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh trong một hội nghị trực tuyến ngành.
Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cũng khẳng định, trong 6 tháng cuối năm và trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, ngành giao thông vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các dự án BOT nhưng tập trung vào các dự án mới và minh bạch chọn lựa dự án, chọn lựa nhà đầu tư, minh bạch công tác thu phí cũng như quyết toán trong quá trình đầu tư để hoàn thành dự án.
Đặc biệt, tại mỗi khu vực, địa phương có dự án BOT thì người dân vẫn có quyền lựa chọn quyền đi lại của mình.
Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nhận định, việc giải ngân, thanh quyết toán công trình trong thời gian vừa rồi chưa tốt, đối với cả 2 nguồn là ngân sách nhà nước và đầu tư đều chậm.
“Hiện Bộ đang thành lập hội đồng đánh giá năng lực của các Ban Quản lý dự án công trình giao thông ở cả địa phương và các ban trực thuộc Bộ. Theo quan điểm của Bộ thì năng lực quyết toán dự án cũng thể hiện năng lực quản lý dự án của các Ban Quản lý dự án. 
Bộ sẽ xem xét năng lực của các Ban Quản lý dự án ở địa phương, nếu tốt sẽ giao quyền quản lý, nếu chưa quyết toán được các dự án đã hoàn thành thì sẽ không được giao thêm việc mới”, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh.
Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cũng cho biết, Bộ đang quyết liệt chỉ đạo thực hiện thu phí tự động, tránh tiêu cực; Bộ cũng đang tập trung hoàn thiện đề án đường cao tốc Bắc Nam từ  Hà NộiTP. Hồ Chí Minh; kiện toàn và nâng cao năng lực ngành đường sắt; tăng cường các phương thức vận tải để giảm tải cho đường bộ...

TUYẾT NHUNG

BizLIVE - Gặp gỡ