[Video] Trạm BOT Cai Lậy thối 100 đồng, tiếp tục bị tài xế chất vấn

Vũ Đoan - Hoàng Nam

06:44 02/12/2017

Ngoài yêu cầu thối 100 đồng, các tài xế còn quyết không mua vé vì cho rằng trạm BOT Cai Lậy thu phí lại vào giữa đêm không báo trước.

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine