[Video] Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức

Mạnh Nguyễn

09:34 07/04/2016

BizLIVE - Sáng nay (7/4), với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã nhất trí cao bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.

[Video] Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức
Với đa số phiếu thuận, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chính thức trở thành người kế nhiệm ông Nguyễn Tấn Dũng.
Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về việc bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng, có hiệu lực thi hành ngay sau khi nghị quyết được thông qua.
Sau khi đắc cử, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện nghi thức tuyên thệ trước Quốc hội.
 
Phát biểu ngay sau đó, tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói đây là vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, và ông sẽ nỗ lực hết sức mình để phục vụ Tổ quốc và nhân dân.
Tân Thủ tướng cũng cảm ơn nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và những vị Thủ tướng tiền nhiệm, đã có những đóng góp to lớn với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Xin kính tặng Thủ tướng bó hoa tươi thắm và mong đồng chí tiếp tục đóng góp cho đất nước để tri ân những đóng góp của ông trong nhiệm kỳ qua, tân Thủ tướng hướng về người tiền nhiệm.
Phát biểu sau đó, tân Thủ tướng một lần nữa cảm ơn Quốc hội vì đã tin tưởng bầu ông làm Thủ tướng Chính phủ.
Thủ tướng nhấn mạnh, đây là vinh dự to lớn cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Ông Nguyễn Xuân Phúc khẳng định bản thân nguyện sẽ nỗ lực hết sức mình phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân, tất cả vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
"Là người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, tôi sẽ cùng các đồng chí thành viên xây dựng Chính phủ vững mạnh, đoàn kết nhất trí, hiệu lực hiệu quả, hành động quyết liệt, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo tinh thần Hiến pháp và pháp luật.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám giát, hợp tác của Quốc hội, của Chủ tịch nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và toàn thể nhân dân, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và kết quả đạt được của các Chính phủ tiền nhiệm, nghiêm túc lắng nghe nguyện vọng của đồng bào cử tri cả nước, ra sức khắc phục yếu kém, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tiến hành toàn diện công cuộc đổi mới nền kinh tế, tập trung cải cách hành chính.
Tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, kiên quyết, kiên trì, vững tâm bảo vệ sự độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không ngừng chăm lo đời sống vật chất tinh thần ấm no hạnh phúc, an toàn, an ninh cho nhân dân", tân Thủ tướng nói.

MẠNH NGUYỄN

BizLIVE - Gặp gỡ