[Video] Ông Nguyễn Thành Phong nói quận 1 còn nôn nóng trong dẹp vỉa hè

Đức Huy & Thanh Huyền

21:30 15/06/2017

Chủ tịch TP HCM đánh giá cách dẹp vỉa hè của quận 1 cần rút kinh nghiệm đặc biệt liên quan những cơ quan trọng yếu, ngoại giao.