Vì sao một số ứng viên đại biểu Quốc hội có tín nhiệm cao, vẫn bị loại?

Mạnh Nguyễn

17:17 19/04/2016

BizLIVE - Tại buổi giao ban báo chí chiều 19/4, ông Bùi Anh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội đã giải thích lý do vì sao một số ứng viên có tín nhiệm cao tại nơi cư trú, công tác nhưng bị loại sau hội nghị hiệp thương lần ba.

Vì sao một số ứng viên đại biểu Quốc hội có tín nhiệm cao, vẫn bị loại?

Ông Bùi Anh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội (đứng).

Chiều 19/4, tại cuộc họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Bùi Anh Tuấn -  Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội đã cung cấp thông tin liên quan đến kết quả Hội nghị hiệp thương lần 3 về việc lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc khóa 14.
Ông Tuấn cho biết, sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, hội nghị đã nhất trí danh sách 38 người có tín nhiệm cao tại hội nghị hiệp thương lần ba đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội.
Về chất lượng đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội, có 16 người là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ (42,10%), 11 người là thạc sĩ (28,95%), 11 người có trình độ đại học (28,95%).
Về cơ cấu, có 15 người là nữ (39,47%), 2 người dân tộc Mường (5,26%), 3 người ngoài đảng (7,89%), 5 người tái cử (13,16%).
Đối với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, hội nghị hiệp thương lần ba nhất trí danh sách 179 người đủ tiêu chuẩn ứng cử.
Về trường hợp ông Trần Đăng Tuấn, ông Bùi Anh Tuấn -  Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội cho biết: Ứng viên này chỉ được 13/83 đại biểu ủng hộ vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, đạt tỷ lệ 15,66%.
Các ứng viên còn lại bị loại là ông Nguyễn Quang Huân (0%); Nguyễn Đình Nam (0%); Tạ Hồng Phúc (0%); bà Nguyễn Thị Diễm Hằng (2/83 người, đạt 2,41%).
Trả lời câu hỏi vì sao một số ứng viên có tín nhiệm cao tại nơi cư trú, công tác nhưng bị loại sau Hội nghị hiệp thương lần 3, ông Tuấn khẳng định: Người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử đều bình đẳng.
"Trong số những người đưa ra hiệp thương lần ba đều là những người đủ tiêu chuẩn, đều đạt yêu cầu, hồ sơ lý lịch rất tốt. Nhưng trong số tiêu biểu phải chọn ra những người tiêu biểu hơn, để chọn ra đại biểu đóng góp cho đất nước được nhiều hơn.
Việc hiệp thương của hội nghị là quyết định một tập thể chứ không phải chỉ 1-2 người. Đây là quyết định của tập thể các đại biểu", vị này khẳng định.

MẠNH NGUYỄN

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine