Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia lập Facebook nhận “bức xúc” từ người dân

Tuyết Nhung

10:45 23/02/2016

BizLIVE - Trang Facebook của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chính thức hoạt động nhằm tiếp nhận thông tin về tình hình trật tự giao thông, kiến nghị, đề xuất về những giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn, khắc phục ùn tắc giao thông.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia lập Facebook nhận “bức xúc” từ người dân

Giao diện Trang facebook của Ủy ban ATGT Quốc gia.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, sau hơn một năm thí điểm hoạt động và đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia và các thành viên trên cộng đồng mạng xã hội, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chính thức công bố trang mạng xã hội mang tên "Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia". Đây là nơi giao tiếp giữa Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia với người dân nhằm công bố, phổ biến những văn bản chỉ đạo, điều hành của ủy ban.
Đồng thời, Facebook này cũng là nơi tiếp nhận thông tin do người dân phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông cũng như những kiến nghị, đề xuất về những giải pháp nhằm giảm tai nạn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông.
Theo đó, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, góp ý của mọi người dân, đặc biệt là của cộng đồng mạng xã hội để trang Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trở thành cầu nối thông suốt, hiệu quả giữa mọi người dân với văn phòng ủy ban và các cơ quan thành viên của ủy ban.
"Ban quản trị sẽ thường xuyên cập nhật, tổng hợp và báo cáo đến các cơ quan có trách nhiệm xác minh, kiểm tra, xử lý và có thông tin phản hồi những phản ánh của người dân trong phạm vi chức năng của ủy ban”, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia khẳng định.

TUYẾT NHUNG

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazines