Từ 6/6/2015, thay đổi lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số xe

Kiều Châu

20:06 05/05/2015

BizLIVE - Đối với ô tô, xe máy của cá nhân đã được cấp giấy đăng ký và biển số tại khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu thấp, chuyển về khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu cao thì áp dụng mức thu cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký và biển số (150.000 đồng đối với ô tô và 50.000 đồng đối với xe máy).

Từ 6/6/2015, thay đổi lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số xe

Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 53/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 127/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Theo đó, Bộ Tài chính đã sửa đổi quy định về chỉ tiêu trong Biểu mức thu lệ phí cấp Giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông.

Cụ thể, Thông tư số 53 quy định: Xe ô tô con hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bao gồm 2 loại.

Thứ nhất là xe ô tô con của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải hành khách được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Trường hợp này khi đăng ký xe, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải hành khách phải cung cấp cho cơ quan đăng ký: Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc giấy đề nghị của cá nhân và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (trong đó có nội dung được phép kinh doanh vận tải hành khách) của cơ quan có thẩm quyền cấp.

Thứ hai là xe ô tô con cho thuê tài chính đối với các tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Khi đăng ký xe này, công ty cho thuê tài chính phải cung cấp cho cơ quan đăng ký: Giấy giới thiệu của công ty cho thuê tài chính, ghi rõ số lượng, chủng loại xe ô tô đăng ký để cho thuê tài chính và Hợp đồng cho thuê tài chính ký kết giữa công ty thuê là công ty kinh doanh vận tải hành khách và công ty cho thuê tài chính.

Các trường hợp trên nộp lệ phí cấp đăng ký và biển số theo mức từ 150.000 - 500.000 đồng/lần/xe.

 Biểu mức thu lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông áp dụng từ 6/6/2015. 
Trường hợp cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký và biển số xe ô tô con không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và xe máy chuyển từ khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu thấp về khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu cao, tổ chức, cá nhân phải nộp lệ phí theo mức thu cấp mới.

Đối với ô tô, xe máy của cá nhân đã được cấp giấy đăng ký và biển số tại khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu thấp, chuyển về khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu cao vì lý do di chuyển công tác hoặc di chuyển hộ khẩu, mà khi đăng ký không thay đổi chủ tài sản và có đầy đủ thủ tục theo quy định của cơ quan công an thì áp dụng mức thu cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký và biển số.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 6/6/2015.

KIỀU CHÂU

BizLIVE - Gặp gỡ