Từ 1/1/2016, phí thuê kiốt, sạp chợ Đồng Xuân tăng lên 750.000 đồng/m2/tháng

Minh Huệ

16:00 01/12/2015

BizLIVE -

HĐND TP. Hà Nội vừa thông qua mức thu phí chợ Đồng Xuân từ 400.000 đồng/m2/tháng lên 750.000 đồng/m2/tháng, tăng 7,58% so với giai đoạn 2010 – 2014. Với mức thu này, dự kiến mức thu từ chợ Đồng Xuân sẽ tăng lên 23,7 tỷ đồng/năm.

Từ 1/1/2016, phí thuê kiốt, sạp chợ Đồng Xuân tăng lên 750.000 đồng/m2/tháng

Mức thu phí chợ Đồng Xuân tăng lên 750.000 đồng/m2/tháng. Ảnh: Minh Huệ

Chiều nay (1/12), HĐND TP. Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về bổ sung mức thu phí chợ trên địa bàn TP. Hà Nội thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố với 85,87 % đại biểu ( 79 đại biểu) có mặt tại hội trường tán thành.

Theo ông Hà Minh Hải, Cục trưởng Cục thuế TP. Hà Nội, hiện nay mức thu tối đa phí chợ trên địa bàn TP. Hà Nội dành cho chợ hạng 1 do doanh nghiệp quản lý đang là 400.000 đồng/m2/tháng. Trong đó có chợ Đồng Xuân với trên 2.000 hộ kinh doanh, 2.140 sạp hàng (diện tích 3m2/sạp) và 70 Kiốt (diện tích 7m2/Kiốt).

Chợ Đồng Xuân là chợ hạng 1, chợ đầu mối chủ yếu bán buôn đi các tỉnh và đại bàn Hà Nội có diện tích cho thuê chỗ ngồi kinh doanh là 6.910m2, trong đó có 2.140 sạp hàng (diện tịch 3m2/sạp) và 70 Ki ốt (diện tích 7m2/Ki ốt), đảm bảo cho trên 2.000 hộ kinh doanh hoạt động ổn định.

Hiện tại chợ Đồng Xuân do Công ty cổ phần Đồng Xuân quản lý có số vốn nhà nước nắm giữ 71%. Đây là mô hình thí điểm đầu tiên xã hội hóa giao cho doanh nghiệp quản lý và khai thác kinh doanh chợ.

Ông Hải cho biết, năm 2015, thời hạn cho thuê địa điểm kinh doanh tại chợ trong giai đoạn từ 2010 - 2014 đã hết hạn, để triển khai ký hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, Công ty cổ phần Đồng Xuân đã xây dựng phương án điều chỉnh mức thu phí, UBND quận Hoàn Kiếm đã rà soát và có văn bản đề xuất điều chỉnh mức thu phí chợ Đồng Xuân.

Căn cứ lợi thế thương mại của từng vị trí kinh doanh và mức thu phí bình quân, UBND TP xác định 88 mức thu phí. Cụ thể, đối với Sạp hàng, mức phí thấp nhất là 121.000 đồng/m2/tháng, mức cao nhất là 744.000 đồng/m2/tháng; Đối với Kiốt, mức phí thấp nhất là 277.000 đồng/m2/tháng, mức cao nhất là 587.000 đồng/m2/tháng. Cùng với đó mức thu phí tối đa được bổ xung là 750.000 đồng/m2/tháng.

MINH HUỆ