Trung ương cho ý kiến xây sân bay Long Thành

Chung Hoàng

15:28 04/05/2015

Một trong những nội dung chính của hội nghị Trung ương đang diễn ra là xem xét, cho ý kiến báo cáo đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành trước khi báo cáo này được trình Quốc hội sắp khai mạc.

Trung ương cho ý kiến xây sân bay Long Thành

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: VOV

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương sáng nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hay, thực hiện NQ Trung ương 4 khóa 11 về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thời gian qua Ban cán sự đảng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GTVT và các bộ, ngành liên quan tích cực nghiên cứu, xây dựng báo cáo đầu Trung ương dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, đã trình Bộ Chính trị và trình xin ý kiến Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, một số cơ quan, đơn vị có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý, đặc biệt là ý kiến tham gia của chính quyền và nhân dân khu vực triển khai dự án, Ban cán sự đảng Chính phủ đã rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện báo cáo đầu Trung ương (được xem như báo cáo tiền khả thi của dự án) để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp sắp tới.

Tổng bí thư phát biểu, đây là dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, có ý nghĩa to lớn đối với toàn vùng động lực phát triển phía Nam và cả nước, có tác động đến nhiều ngành, lĩnh vực, có tổng vốn đầu Trung ương lớn và thời gian thực hiện dài, sử dụng một diện tích đất đai lớn, ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập và môi trường sống của hàng chục vạn người dân.

Vì vậy, mặc dù Trung ương đã cho chủ trương chung và ngay từ năm 2005 Ban cán sự đảng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GTVT lập báo cáo tiền khả thi, đến nay đã hoàn thành, trình Hội đồng thẩm định nhà nước và được Chính phủ thông qua, nhưng tại hội nghị lần này, Trung ương vẫn cần cho ý kiến về các vấn đề nêu trong tờ trình và báo cáo đầu Trung ương dự án của Ban cán sự đảng Chính phủ, có kết luận định hướng để Quốc hội xem xét, phê duyệt chủ trương đầu Trung ương theo quy định của pháp luật.

"Trung ương cần tập trung cho ý kiến về sự cần thiết và tính khả thi của dự án; nhu cầu sử dụng đất và giải phóng mặt bằng; phương án tái định cư, bảo đảm việc làm và môi trường sống cho đồng bào vùng di dời; phương án lựa chọn công nghệ, kỹ thuật và mô hình quản lý, vận hành, khai thác sau khi dự án hoàn thành; hiệu quả đầu Trung ương và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; cơ chế đặc thù cho dự án; các kiến nghị, đề xuất của Ban cán sự đảng Chính phủ…".

Mô hình tổ chức chính quyền địa phương

Tổng bí thư cũng đề cập nội dung tổ chức chính quyền địa phương mà hội nghị sẽ thảo luận.

Ban chấp hành Trung ương đã nhiều lần họp bàn trong quá trình xây dựng Hiến pháp năm 2013 và tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND cấp huyện, quận, phường những năm vừa qua. "Tuy nhiên, do đây là vấn đề mới, khó, nên còn có ý kiến khác nhau" - Tổng bí thư nói.

Tại hội nghị lần này, Bộ Chính trị trình Trung ương tiếp tục xem xét, cho ý kiến về vấn đề quan trọng này, nhất là việc lựa chọn mô hình tổ chức chính quyền địa phương để định hướng cho việc Quốc hội xem xét, ban hành luật Tổ chức chính quyền địa phương tại kỳ họp thứ 9.

Tờ trình của Bộ Chính trị đã nói rõ các công việc được triển khai thực hiện từ sau hội nghị Trung ương 9 đến nay; tổng hợp các ý kiến khác nhau và đề xuất phương án để Trung ương xem xét, lựa chọn. Tổng bí thư mong muốn các ủy viên Trung ương cân nhắc kỹ những ưu điểm, nhược điểm, tính khả thi và sự phù hợp của mỗi phương án.

Theo đó, chú ý phân tích, đánh giá tính đúng đắn, phù hợp của các đề xuất gắn với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt bằng cách quy định rõ ràng, cụ thể trong Luật sự khác biệt về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, việc phân cấp, ủy quyền đối với chính quyền địa phương các cấp sát hợp với thực tế có những đặc thù về địa lý, dân số, kinh tế - xã hội giữa các địa phương, vùng lãnh thổ.

"Phải chăng, chính quyền nông thôn cần được chú trọng nâng cao nhiệm vụ, quyền hạn quản lý toàn diện theo lãnh thổ ở cả 3 cấp; chính quyền đô thị cần được tăng cường nhiệm vụ, quyền hạn quản lý ngành, lĩnh vực với sự phân cấp, ủy quyền phù hợp giữa cấp thành phố với thị xã, quận, phường; tổ chức và hoạt động của chính quyền các khu hành chính - kinh tế đặc biệt cần được quy định trong một đạo luật riêng?…" - Tổng bí thư gợi ý.

Theo VietnamNet

BizLIVE - Gặp gỡ