“Trong nhiệm kỳ, ông Nguyễn Tấn Dũng luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao phó”

Mạnh Nguyễn

09:37 06/04/2016

BizLIVE - Sáng 6/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Quốc hội chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng với ông Nguyễn Tấn Dũng.

“Trong nhiệm kỳ, ông Nguyễn Tấn Dũng luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao phó”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Sáng ngày 6/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng.
Tờ trình nêu rõ: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá 13, ông Nguyễn Tấn Dũng - Uỷ viên Bộ Chính trị khoá 11 được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Tấn Dũng luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Nay do yêu cầu sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội lần thứ 12 của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước và công tác cán bộ, căn cứ: Nghị quyết của Ban Chấp hành trung ương Đảng, điều 88 Hiến pháp, điều 11 Luật tổ chức Quốc hội, Nội quy kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng.
Sau đó, các đại biểu Quốc hội sẽ trở về làm việc tại mỗi đoàn để thảo luận về việc miễn nhiệm Thủ tướng. Đầu giờ chiều nay, tại hội trường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả thảo luận.
Chủ tịch nước sẽ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội trước khi Quốc hội tiến hành miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ được Quốc hội thông qua trong chiều nay.
Nếu Quốc hội đồng ý, ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ kết thúc nghiệm kỳ sau 9 năm 10 tháng giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ.
Theo tiểu sử được đăng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ông Nguyễn Tấn Dũng sinh ngày 17/11/1949.
Ông là đại biểu Quốc hội 4 khoá liền, từ khoá 10 đến khoá 13, Ủy viên Trung ương Đảng từ khoá 6 đến khoá 11, Ủy viên Bộ Chính trị từ khoá 8 đến khoá 11.
Trước khi làm Thứ trưởng Bộ Công an (1/1995 – 5/1996), ông là Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang.
Từ tháng 6/1996 đến 8/1997, ông là Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đảng và phụ trách công tác Tài chính của Đảng.
Từ tháng 9/1997 đến tháng 6-2006, ông là Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, năm 1998-1999 kiêm nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Bí thư Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước.
Từ tháng 7/2006 đến nay, ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng Chính phủ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ.
Dự kiến, sáng 7/4, Quốc hội sẽ tiến hành bầu tân Thủ tướng.
Trước đó, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ để Quốc hội bầu làm Thủ tướng.

MẠNH NGUYỄN

BizLIVE - Gặp gỡ