Trà Vinh có 3 Phó chủ tịch tỉnh mới

Kiều Châu

16:00 09/12/2015

BizLIVE -

Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh vừa thông qua việc bầu bổ sung 3 Phó chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với các ông, bà: Ông Nguyễn Trung Hoàng, ông Trần Anh Dũng và bà Đặng Thị Phương.

Trà Vinh có 3 Phó chủ tịch tỉnh mới

Bà Sơn Thị Ánh Hồng, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các Phó chủ tịch HĐND, UBND, và Ủy viên UBND tỉnh vừa trúng cử. Ảnh: travinh.gov.vn.

Ngày 9/12, HĐND tỉnh Trà Vinh khóa VIII đã bế mạc kỳ họp thứ 19 và hoàn tất việc tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Phó chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016. 
Theo đó, HĐND tỉnh Trà Vinh đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Văn Ngó (nghỉ hưu theo quy định); chức Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Phong (nghỉ hưu theo quy định); chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh với ông Lê Văn Hẳn và ông Nguyễn Thành Tâm (nhận nhiệm vụ mới).
HĐND tỉnh Trà Vinh cũng đã chấp thuận đơn từ nhiệm Ủy viên Ủy ban đối với ông Bùi Thiết Côn, Giám đốc Sở Nội vụ để nhận nhiệm vụ mới.
Đồng thời, sau khi bầu cử có kết quả, HĐND tỉnh Trà Vinh đã thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức: Phó chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Thành Tâm; chức Phó chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với 3 ông, bà: ông Nguyễn Trung Hoàng (Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang), ông Trần Anh Dũng (Chánh Văn phòng UBND tỉnh) và bà Đặng Thị Phương (Bí thư Huyện ủy Châu Thành).
Ngoài ra, HĐND tỉnh Trà Vinh cũng xác nhận kết quả bầu ông Lê Thanh Bình (Chủ tịch UBND huyện Châu Thành) làm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

KIỀU CHÂU

BizLIVE - Gặp gỡ