TP.Hồ Chí Minh: Chính thức tăng viện phí từ ngày 1/6

Đ.Hạnh

08:09 31/05/2014

UBND TPHCM đã phê duyệt quyết định về việc điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám - chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn TPHCM, từ ngày 1/6. 

TP.Hồ Chí Minh: Chính thức tăng viện phí từ ngày 1/6

Ảnh minh họa

Theo đó, khung giá viện phí mới sẽ được áp dụng tại 378 cơ sở y tế công lập gồm 29 bệnh viện thuộc TPHCM, 23 bệnh viện quận huyện, 1 khu điều trị, 2 trung tâm, 1 phòng khám chuyên khoa và 322 trạm y tế phường xã. Theo lộ trình, từ ngày 1.6.2014, áp dụng viện phí mới tăng đối với các dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe, giá giường bệnh/ngày, các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm (477 dịch vụ) với mức bằng 75% của khung giá do Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định.

Từ ngày 1.6.2015, giá dịch vụ của nhóm này sẽ tiếp tục tăng thêm lên mức bằng 85% của khung giá do Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định. Đến ngày 1.6.2016, giá viện phí sẽ tăng đến mức bằng 100% khung giá do Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định. Đối với nhóm các phẫu thuật, thủ thuật (1.519 dịch vụ), thực hiện lộ trình tăng từ 1.6.2014 áp dụng mức giá bằng 65%, từ 1.6.2015 bằng 75% và từ ngày 1.6.2016 bằng 100% khung giá do Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định.

TPHCM là địa phương cuối cùng trong cả nước điều chỉnh tăng viện phí theo khung giá mới do Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định năm 2012. 

Theo laodong.com.vn

Năm 2015 sẽ thông qua Luật biểu tình

Chiều 30.5, Quốc hội biểu quyết với đa số phiếu tán thành thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội. Theo đó, Quốc hội nhất trí cao với chủ trương bổ sung đưa dự án Luật biểu tình vào kỳ họp thứ 9 (đầu năm 2015) và thông qua ở kỳ họp thứ 10 (cuối năm 2015). Trước đó, qua thảo luận, đại biểu Quốc hội đề nghị sớm đưa Luật Biểu tình vào chương trình với 19 ý kiến (11 tổ) đề nghị đưa Luật Biểu tình vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015.D.Hà

TP.Hồ Chí Minh: Chính thức tăng viện phí từ ngày 1.6

UBND TPHCM đã phê duyệt quyết định về việc điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám - chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn TPHCM, từ ngày 1.6. Theo đó, khung giá viện phí mới sẽ được áp dụng tại 378 cơ sở y tế công lập gồm 29 bệnh viện thuộc TPHCM, 23 bệnh viện quận huyện, 1 khu điều trị, 2 trung tâm, 1 phòng khám chuyên khoa và 322 trạm y tế phường xã. Theo lộ trình, từ ngày 1.6.2014, áp dụng viện phí mới tăng đối với các dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe, giá giường bệnh/ngày, các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm (477 dịch vụ) với mức bằng 75% của khung giá do Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định.

Từ ngày 1.6.2015, giá dịch vụ của nhóm này sẽ tiếp tục tăng thêm lên mức bằng 85% của khung giá do Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định. Đến ngày 1.6.2016, giá viện phí sẽ tăng đến mức bằng 100% khung giá do Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định. Đối với nhóm các phẫu thuật, thủ thuật (1.519 dịch vụ), thực hiện lộ trình tăng từ 1.6.2014 áp dụng mức giá bằng 65%, từ 1.6.2015 bằng 75% và từ ngày 1.6.2016 bằng 100% khung giá do Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định.

TPHCM là địa phương cuối cùng trong cả nước điều chỉnh tăng viện phí theo khung giá mới do Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định năm 2012. Đ.Hạnh


Năm 2015 sẽ thông qua Luật biểu tình

Chiều 30.5, Quốc hội biểu quyết với đa số phiếu tán thành thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội. Theo đó, Quốc hội nhất trí cao với chủ trương bổ sung đưa dự án Luật biểu tình vào kỳ họp thứ 9 (đầu năm 2015) và thông qua ở kỳ họp thứ 10 (cuối năm 2015). Trước đó, qua thảo luận, đại biểu Quốc hội đề nghị sớm đưa Luật Biểu tình vào chương trình với 19 ý kiến (11 tổ) đề nghị đưa Luật Biểu tình vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015.D.Hà

TP.Hồ Chí Minh: Chính thức tăng viện phí từ ngày 1.6

UBND TPHCM đã phê duyệt quyết định về việc điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám - chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn TPHCM, từ ngày 1.6. Theo đó, khung giá viện phí mới sẽ được áp dụng tại 378 cơ sở y tế công lập gồm 29 bệnh viện thuộc TPHCM, 23 bệnh viện quận huyện, 1 khu điều trị, 2 trung tâm, 1 phòng khám chuyên khoa và 322 trạm y tế phường xã. Theo lộ trình, từ ngày 1.6.2014, áp dụng viện phí mới tăng đối với các dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe, giá giường bệnh/ngày, các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm (477 dịch vụ) với mức bằng 75% của khung giá do Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định.

Từ ngày 1.6.2015, giá dịch vụ của nhóm này sẽ tiếp tục tăng thêm lên mức bằng 85% của khung giá do Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định. Đến ngày 1.6.2016, giá viện phí sẽ tăng đến mức bằng 100% khung giá do Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định. Đối với nhóm các phẫu thuật, thủ thuật (1.519 dịch vụ), thực hiện lộ trình tăng từ 1.6.2014 áp dụng mức giá bằng 65%, từ 1.6.2015 bằng 75% và từ ngày 1.6.2016 bằng 100% khung giá do Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định.

TPHCM là địa phương cuối cùng trong cả nước điều chỉnh tăng viện phí theo khung giá mới do Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định năm 2012. Đ.Hạnh


Năm 2015 sẽ thông qua Luật biểu tình

Chiều 30.5, Quốc hội biểu quyết với đa số phiếu tán thành thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014 của Quốc hội. Theo đó, Quốc hội nhất trí cao với chủ trương bổ sung đưa dự án Luật biểu tình vào kỳ họp thứ 9 (đầu năm 2015) và thông qua ở kỳ họp thứ 10 (cuối năm 2015). Trước đó, qua thảo luận, đại biểu Quốc hội đề nghị sớm đưa Luật Biểu tình vào chương trình với 19 ý kiến (11 tổ) đề nghị đưa Luật Biểu tình vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015.D.Hà

TP.Hồ Chí Minh: Chính thức tăng viện phí từ ngày 1.6

UBND TPHCM đã phê duyệt quyết định về việc điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám - chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn TPHCM, từ ngày 1.6. Theo đó, khung giá viện phí mới sẽ được áp dụng tại 378 cơ sở y tế công lập gồm 29 bệnh viện thuộc TPHCM, 23 bệnh viện quận huyện, 1 khu điều trị, 2 trung tâm, 1 phòng khám chuyên khoa và 322 trạm y tế phường xã. Theo lộ trình, từ ngày 1.6.2014, áp dụng viện phí mới tăng đối với các dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe, giá giường bệnh/ngày, các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm (477 dịch vụ) với mức bằng 75% của khung giá do Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định.

Từ ngày 1.6.2015, giá dịch vụ của nhóm này sẽ tiếp tục tăng thêm lên mức bằng 85% của khung giá do Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định. Đến ngày 1.6.2016, giá viện phí sẽ tăng đến mức bằng 100% khung giá do Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định. Đối với nhóm các phẫu thuật, thủ thuật (1.519 dịch vụ), thực hiện lộ trình tăng từ 1.6.2014 áp dụng mức giá bằng 65%, từ 1.6.2015 bằng 75% và từ ngày 1.6.2016 bằng 100% khung giá do Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định.

TPHCM là địa phương cuối cùng trong cả nước điều chỉnh tăng viện phí theo khung giá mới do Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định năm 2012. Đ.HạnhTin liên quan

Cùng dòng sự kiện

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine