TP.HCM điều chỉnh phân công nhiệm vụ các lãnh đạo chủ chốt

Kiều Châu

10:05 18/05/2016

BizLIVE - UBND TP.HCM vừa thông báo điều chỉnh phân công công tác các thành viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2011 – 2016.

TP.HCM điều chỉnh phân công nhiệm vụ các lãnh đạo chủ chốt

Ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Huỳnh Cách Mạng (cầm hoa), hai tân Phó chủ tịch UBND TP.HCM vừa được bầu vào ngày 21/4. Ảnh: TNO.

Theo đó, người đứng đầu thành phố - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong là người chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND thành phố; lãnh đạo các thành viên UBND thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc UBND thành phố và Chủ tịch UBND các quận-huyện.
Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cũng chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch đô thị; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và 5 năm; dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm và dài hạn của thành phố; công tác tổ chức - cán bộ; công tác an ninh, nội chính; công tác kế hoạch và đầu tư; công tác thanh tra; công tác cải cách hành chính; công tác đối ngoại.
Ngoài ra, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong còn trực tiếp chỉ đạo Chương trình phòng, chống tham nhũng; công trình xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; các công trình trọng điểm kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh…
5 Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng đảm trách những nhiệm vụ khác nhau. Trong đó, Phó chủ tịch Lê Thanh Liêm đảm nhiệm việc giúp Chủ tịch UBND thành phố phụ trách công tác đối ngoại, trực tiếp xử lý công việc của Chủ tịch UBND thành phố khi Chủ tịch đi công tác.
Bên cạnh đó, ông Lê Thanh Liêm cũng trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: công nghiệp; công nghiệp hỗ trợ; các khu chế xuất, khu công nghiệp và cụm công nghiệp; khoa học - công nghệ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; đăng ký kinh doanh; công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; quản lý doanh nghiệp nhà nước; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thủy lợi, phòng, chống lụt bão;...
Phó chủ tịch Lê Văn Khoa trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị; xây dựng; quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; giao thông, vận tải; cấp, thoát nước; quản lý nhà (nhà công vụ, nhà thương mại, nhà xã hội); những vấn đề chung về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản; xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách;...
Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Vĩnh Tuyến: Giúp Chủ tịch UBND thành phố phụ trách công tác cải cách hành chính, kế hoạch vổn đầu tư xây dựng cơ bản. Đồng thời, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: tài chính - ngân sách; ngân hàng; thuế; quản lý công sản; thương mại, dịch vụ (gồm dịch vụ tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, tư vấn và các dịch vụ khác); du lịch; bưu chính, viễn thông; công nghệ thông tin; xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách;...
Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thu trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể dục thể thao; xuất bản - báo chí; y tế, quản lý dược; vệ sinh an toàn thực phẩm; lao động - thương binh và xã hội; công tác giảm nghèo bền vững; quản lý công chức, viên chức; công tác thi đua - khen thưởng; xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách; quan hệ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp...
Phó chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Cách Mạng: Giúp Chủ tịch UBND thành phố phụ trách lĩnh vực an ninh, nội chính; công tác thanh tra. Đồng thời, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: hành chính tư pháp; công tác dân tộc, tôn giáo; phòng cháy và chữa cháy; cứu hộ, cứu nạn; phụ trách chung công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố;...

KIỀU CHÂU

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine