Tổng thư ký đầu tiên của Quốc hội: “Tôi không cảm thấy áp lực”

Minh Huệ

14:30 25/11/2015

BizLIVE -

Ông Nguyễn Hạnh Phúc trở thành Tổng thư ký Quốc hội đầu tiên của Việt Nam và ông cho biết không cảm thấy áp lực “vì đó là những công việc quen thuộc vẫn làm”.

Tổng thư ký đầu tiên của Quốc hội: “Tôi không cảm thấy áp lực”

Ông Nguyễn Hạnh Phúc trở thành Tổng thư ký Quốc hội đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Quyết

Bên lề hành lang Quốc hội sáng nay, ngày 25/11, Quốc hội đã bầu Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trở thành Tổng thư ký Quốc hội.

Đây là thủ tục để thực hiện Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi năm 2014), quy định “Tổng thư ký Quốc hội do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm. Tổng thư ký Quốc hội có trách nhiệm tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội”.

Ông Nguyễn Hạnh phúc cho biết, Nghị quyết xác nhận việc bầu Tổng thư ký Quốc hội có hiệu lực vào thời điểm Luật có hiệu lực, tức 1/1/2016.

Trong luật quy định Tổng thư ký Quốc hội là Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nên còn phải đảm bảo phục vụ cho các hoạt động của Quốc hội. Nhiệm vụ vẫn có sự phối hợp chặt chẽ.

Trả lời câu hỏi của báo chí: “Nếu thêm vai trò Tổng thư ký thì ông có cảm thấy nhiều áp lực không?”, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho hay: “Hiện nay với vai trò Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Trưởng đoàn thư ký thì đang làm nhiệm vụ đấy rồi”.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, việc tách bạch chức danh, nhiệm vụ là theo Luật tổ chức Quốc hội. Mặt khác, cũng thực hiện theo việc hòa nhập về kinh tế xã hội, hòa nhập về nghị viện.

“Hiện nay cả thế giới chỉ Việt Nam với Lào có chức danh Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thôi, các nước đều chức danh là Tổng Thư ký. Tất nhiên nhiệm vụ Tổng Thư ký mỗi nước khác nhau nhưng cơ bản giúp việc cho Quốc hội”, ông Hạnh Phúc cho hay.

Tại kỳ họp IPU tháng 3/2015, Văn phòng Quốc hội đăng cai tổ chức hội nghị Tổng thư ký thế giới tại Việt Nam với 142 Tổng thư ký thế giới tham dự. Trong đó, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng chủ trì 2 phiên trao đổi những vấn đề liên quan công việc điều hành của chức danh Tổng thư ký Quốc hội. Cho nên, để hòa nhập thế giới cũng nên khẳng định chức danh Tổng thư ký và luật hóa cho hòa nhập thế giới.

Ông Phúc cũng cho hay, việc được bầu thêm chức danh thì chế độ đãi ngộ vẫn không thay đổi. Luật đã quy định là Tổng thư ký Quốc hội đồng thời là Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Do vậy phải lo “2 vai, 2 tay”.  

Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng thư ký Quốc hội:

a) Tham mưu cho chủ tịch Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự kiến chương trình làm việc của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; về quy trình, thủ tục thực hiện hoạt động của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội;

b) Phối hợp với Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan xây dựng dự thảo nghị quyết về các nội dung do Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội giao;

c) Là người phát ngôn của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; tổ chức công tác cung cấp thông tin, báo chí, xuất bản, thư viện, bảo tàng, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội;

d) Tổ chức các nghiệp vụ thư ký tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội; tập hợp, tổng hợp các ý kiến của đại biểu Quốc hội; ký biên bản kỳ họp, biên bản phiên họp;

đ) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội giao. 

MINH HUỆ