“Tôi không xin, cũng không thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì được giao phó”

Mạnh Nguyễn

07:34 06/04/2016

BizLIVE - BizLIVE xin điểm lại 9 phát ngôn ấn tượng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

 

MẠNH NGUYỄN

BizLIVE - Gặp gỡ