Tính niên hạn sử dụng xe taxi ngay từ lần đầu đăng ký

K.C

16:52 29/01/2016

BizLIVE - Thủ tướng vừa đồng ý với đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc tính niên hạn sử dụng xe taxi ngay từ năm đăng ký lần đầu.

Tính niên hạn sử dụng xe taxi ngay từ lần đầu đăng ký

Ảnh minh họa.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo việc xác định niên hạn sử dụng đối với xe taxi được tính từ năm sản xuất, đồng thời nghiên cứu kiến nghị về xác định niên hạn sử dụng xe taxi tính từ năm đăng ký lần đầu trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, bảo đảm thống nhất các quy định của pháp luật có liên quan.
Trước đó, trong đề nghị gửi lên Thủ tướng, Bộ Giao thông vận tải cho biết, theo quy định của Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2015 về niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và chở người, thì xe taxi (dưới 9 chỗ ngồi) không thuộc đối tượng tính niên hạn sử dụng. Các loại xe khác có niên hạn sử dụng tính từ năm sản xuất xe (một số trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định tính từ năm đăng ký lần đầu).
Theo quy định của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thì xe taxi có niên hạn sử dụng 8 năm (tại các đô thị đặc biệt) và 12 năm (tại các địa phương khác).
Nghị định không quy định tính từ thời gian nào (năm sản xuất hay năm đăng ký lần đầu). Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải đã đề nghị Thủ tướng cho phép niên hạn sử dụng xe taxi tính từ năm đăng ký lần đầu.

K.C

BizLIVE - Gặp gỡ