“Tiền lệ rất đáng mừng” khi có ứng viên nữ Chủ tịch Quốc hội

Mạnh Nguyễn

13:50 30/03/2016

BizLIVE - "Có sự khác thường trong lần bầu những chức danh nhà nước cao cấp trong nhiệm kỳ Quốc hội này".

“Tiền lệ rất đáng mừng” khi có ứng viên nữ Chủ tịch Quốc hội

Đại biểu Dương Trung Quốc

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc (Đồng Nai) đã nói như vậy trong cuộc trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 30/3 về quy trình miễn nhiệm, bầu các chức danh lãnh đạo Nhà nước.
Ông Dương Trung Quốc nói:
- Thông thường các chức danh này được bầu trong một nhiệm kỳ mới của Quốc hội mới. Lần này, kết quả của Đại hội 12 đã tạo ra tình huống có thể nói là lần đầu tiên 3 chức danh quan trọng nhất sau Đại hội không tham gia Ban chấp hành Trung ương và không tham gia Bộ Chính trị.
Để kéo dài tình trạng những chức danh cao cấp ấy không có cương vị trong Đảng thì không phù hợp với thiết chế chính trị của ta. Vì thế lần này chúng ta phải làm một lúc 3 chức danh quan trọng. Đây là tình huống phù hợp với đòi hỏi bộ máy sớm đi vào hoạt động một cách có hiệu quả trong công tác đối nội và đối ngoại.
Hơn thế nữa, trong chừng mực nào đó, những người từ nhiệm trước nhiệm kỳ cũng là sự hy sinh. Vì thế thủ tục như đã thông báo có động tác từ nhiệm, rời chức vụ để có cơ sở bầu những người mới. Việc bầu như mọi quy trình khác, bảo đảm sự giám sát của Quốc hội trong việc đánh giá các nhân sự tương xứng với những chức năng được Hiến pháp quy định cũng như những chuẩn mực tiêu chuẩn.
Ông nghĩ thế nào về vấn đề bỏ phiếu kín để miễn nhiệm và bầu các chức danh lãnh đạo trong nhiệm kỳ này?
Bỏ phiếu lần này chúng ta phải làm nghiêm túc, được giám sát. Chắc chắn là bỏ phiếu kín, làm theo đúng thủ tục, quy trình chúng ta đã làm nhiều lần. 
Tỷ lệ bầu sau đó nên công khai cho mọi người biết, nhắc nhở công việc tiếp theo của các vị trúng cử. Những yếu tố ấy rất quan trọng, làm mọi người nhận thức về mình đầy đủ hơn, biết mình biết người, thể hiện thái độ ý chí của Quốc hội, là tiền đề để các vị ấy hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.
Lần này sẽ giới thiệu ứng cử viên nữ vào vị trí Chủ tịch Quốc hội, thưa ông?
Đây là dấu ấn đầu tiên, là tiền lệ rất đáng mừng. Nhưng tôi lưu ý rằng, nhìn ra thế giới thì nữ làm Thủ tướng, Tổng thống, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ lâu rồi.
Ông kỳ vọng thế nào vào lời tuyên thệ của các chức danh lãnh đạo mới sẽ được bầu tới đây?
Về việc tuyên thệ, tôi là một trong những người sớm phát biểu trước Quốc hội. Từ lịch sử xa xưa trong truyền thuyết các vua Hùng cũng đã có tuyên thệ. Gần hơn, trước khi kết thúc Đại hội Tân Trào, Quốc hội đầu tiên, Chính phủ đầu tiên cũng có tuyên thệ. Thế giới đã quá phổ biến thì sao mình không tuyên thệ? Hơn nữa, Đảng viên tuyên thệ được thì sao các quan chức không tuyên thệ được?
Lần này đưa quy định tuyên thệ vào Hiến pháp là điều rất đáng mừng. Chúng ta tin rằng, một người đã tuyên thệ thì chắc chắn ý chí thực hiện lời thề của mình cao hơn khi không tuyên thệ.

MẠNH NGUYỄN