Thương nhân vùng khó khăn được vay vốn 50 triệu đồng không cần thế chấp

Kiều Châu

06:48 27/02/2016

BizLIVE - Nếu vay vốn trên 50 triệu đồng, thương nhân phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thương nhân vùng khó khăn được vay vốn 50 triệu đồng không cần thế chấp

Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 307/QĐ-TTg về điều chỉnh mức cho vay đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.
Theo quyết định này, thương nhân là cá nhân không thực hiện mở sổ sách kế toán và nộp thuế khoán theo quy định của cơ quan thuế được vay tối đa 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.
Thương nhân vay vốn đến 50 triệu đồng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Còn thương nhân vay vốn trên 50 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội.
Quyết định này có hiệu lực chính thức từ ngày 15/3/2016, thay cho Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 8/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Quyết định mới áp dụng cho những khoản vay được ký hợp đồng mới kể từ khi quyết định này có hiệu lực thi hành, không thực hiện cho vay bổ sung đối với dư nợ cũ của hợp đồng đã ký trước thời gian điều chỉnh mức cho vay theo quyết định này.
Trước đó, theo quy định tại Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg thì thương nhân là cá nhân không thực hiện mở sổ sách kế toán và nộp thuế khoán theo quy định của cơ quan thuế chỉ được vay tối đa 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.

KIỀU CHÂU

BizLIVE - Gặp gỡ