Thủ tướng thay một loạt nhân sự Ban công tác tài chính vi mô

N.Mạnh

06:32 08/10/2016

BizLIVE - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định thay đổi thành viên Ban công tác tài chính vi mô qui định tại Quyết định số 381/QĐ-TTg ngày 18/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban công tác tài chính vi mô.

Thủ tướng thay một loạt nhân sự Ban công tác tài chính vi mô

Ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cụ thể, cử ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm thành viên Ban công tác tài chính vi mô thay ông Nguyễn Phước Thanh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Cử ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm thành viên Ban công tác tài chính vi mô thay ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
Cử bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm thành viên Ban công tác tài chính vi mô thay bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Theo Quyết định 381/QĐ-TTg ngày 18/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban công tác tài chính vi mô, Ban công tác có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo công tác phát triển hoạt động tài chính vi mô.
Ban công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để phát triển hoạt động tài chính vi mô; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phát triển hoạt động tài chính vi mô.
Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phát triển hoạt động tài chính vi mô.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan thường trực giúp việc Ban công tác.
Ban công tác có Tổ thường trực giúp việc gồm một số cán bộ, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực tài chính vi mô và một số cán bộ thuộc các cơ quan, tổ chức có lãnh đạo là thành viên Ban công tác.

N.MẠNH

Thăm dò ý kiến
Từ 1/1/2018 khi xăng A92 bị "khai tử", bạn sẽ sử dụng loại xăng nào?

Emagazine