Thủ tướng tái bổ nhiệm 2 thứ trưởng

K.C

09:46 19/05/2015

BizLIVE -

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định tái bổ nhiệm ông Bùi Văn Ga giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, bổ nhiệm lại ông Hà Hùng giữ chức Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Thủ tướng tái bổ nhiệm 2 thứ trưởng

Ông Bùi Văn Ga vừa được tái bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiện nay, cơ cấu tổ chức lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 1 bộ trưởng và 4 thứ trưởng.

Trong đó, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục đại học; Giáo dục chuyên nghiệp; Giáo dục quốc phòng; Đào tạo theo nhu cầu xã hội; Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Hợp tác quốc tế và đào tạo với nước ngoài; Công tác thanh tra trong các lĩnh vực phụ trách theo phân công của Bộ trưởng.
Thứ trưởng Bùi Văn Ga phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Đại học; Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp; Vụ Giáo dục Quốc phòng; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nguồn nhân lực; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ Hợp tác quốc tế; Cục Đào tạo với nước ngoài; Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam; Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam; Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.
 Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hà Hùng.
Cơ cấu tổ chức lãnh đạo Ủy ban Dân tộc có 1 bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và 7 thứ trưởng, phó chủ nhiệm ủy ban.
Trong đó, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hà Hùng là người giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Văn Phòng, Tổng hợp, Thi đua - Khen thưởng, kỷ luật; Xây dựng cơ bản; Đề án Học viện Dân tộc; Quy chế Dân chủ cơ sở của Cơ quan Ủy ban Dân tộc; Cải cách thủ tục hành chính; điều hành kế hoạch chi tiêu, tài chính hàng năm của Cơ quan Ủy ban Dân tộc; chỉ đạo cung cấp thông tin cho người phát ngôn của Ủy ban Dân tộc sau khi được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban phê duyệt.

Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Hà Hùng phụ trách các vụ, đơn vị: Văn phòng Ủy ban, Vụ Tổng hợp, Nhà khách Dân tộc, Ban xây dựng cơ bản, Văn phòng Đại diện phía Nam.

K.C

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

BizLIVE Gặp gỡ