Thủ tướng miễn nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Kiều Châu

18:08 28/04/2016

BizLIVE - Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định cho thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng với Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và Thượng tướng Võ Trọng Việt.

Thủ tướng miễn nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng để đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch Quốc hội.

Cụ thể, tại Quyết định 695/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Tại Quyết định 694/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Trước đó, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, ông Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội.
Cũng tại kỳ họp trên, ông Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

KIỀU CHÂU

BizLIVE - Gặp gỡ