Thủ tướng: “Kiên quyết đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ”

Minh Huệ

11:13 18/11/2015

BizLIVE -

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đăng đàn trả lời 27 câu hỏi của 18 đại biểu Quốc hội, trong đó có 3 câu đã ủy quyền cho các Bộ trưởng trả lời, còn lại hơn 20 câu. Trong phần trả lời, Thủ tướng đã dành 4 phút trả lời về vấn đề chủ quyền biển Đông.

Thủ tướng: “Kiên quyết đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ”

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đăng đàn trả lời chất vấn. Ảnh: Minh Huệ.

Sau phần trả lời chất vấn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Về vấn đề chủ quyền, Thủ tướng Chính phủ cho biết tranh chấp chủ quyền, tình hình diễn biến phức tạp trên biển Đông, quan hệ Việt - Trung. Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ nhiều lần trình bày với Quốc hội, quan điểm lập trường chủ trương của Đảng, Nhà nước ta là rõ ràng, nhất quán, cơ bản phù hợp, đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng còn không ít khó khăn thách thức.

“Chúng ta cần tiếp tục kiên định kiên trì thực hiện sáng tạo hiệu quả các lập trường quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước với các vấn đề các đại biểu đã nêu tại hội trường”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với đại biểu bên hành lang Quốc hội 

Về quan điểm này, Thủ tướng cho biết không nhắc lại mà nhấn mạnh 3 điểm: Chúng ta chân thành làm hết sức mình để tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng cùng có lợi, cùng phát triển với Trung Quốc trên các tất cả lĩnh vực. Tôi xin nhấn mạnh đồng thời kiên quyết đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ lợi ích quốc gia, theo đúng chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Hiến pháp Pháp luật của nhà nước, cũng như Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, nhất là công ước luật biển Liên Hợp Quốc, cam kết khu vực, nhất là là DOC, tuyên bố giữa ASEAN và Trung Quốc về ứng xử của các bên liên quan ở biển Đông

“Đồng thời với phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết và sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc; tranh thủ sự ủng hộ đồng tình của cộng đồng quốc tế về chân lý lẽ phải của chúng ta, gìn giữ hoà bình ổn định để tạo môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường phát triển và bảo vệ nước XHCN của chúng ta”, Thủ tướng trả lời.

Về chất vấn của các đại biểu Trương Trọng Nghĩa, Lê Như Tiến, Trịnh Ngọc Phương, Võ Kim Cự đề nghị Thủ tướng nói rõ nội hàm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và những giải pháp mà Chính phủ đã và đang thực hiện. “Đây là vấn đề có phạm vi rất rộng”.

Thủ tướng trả lời: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế thị trường hiện đại, với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả theo quy luật kinh tế thị trường, phù hợp với hội nhập kinh tế quốc tế.

Đồng thời, Nhà nước sử dụng thể chế, luật pháp, các nguồn lực, công cụ điều tiết, cơ chế chính sách phân phối và phân phối lại để phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao phúc lợi xã hội, chăm lo cải thiện đời sống mọi mặt của nhân dân, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và bảo vệ môi trường.

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo đảm dân chủ, quyền con người, quyền công dân; lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cao nhất. Phân định rõ chức năng của Nhà nước và chức năng của thị trường. Nhà nước tập trung tạo dựng môi trường và điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp được tự do, sáng tạo trong đầu tư kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng, minh bạch trong kinh tế thị trường.

Đồng thời, phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân, tạo động lực mạnh mẽ và sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Về vấn đề lao động trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà các Đại biểu Trương Trọng Nghĩa, Trần Ngọc Vinh, Võ Kim Cự đã chất vấn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định việc thực hiện các cam kết về lao động trong Hiệp định TPP cũng chính là việc tiếp tục thực hiện các quy định của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) mà Việt Nam là một thành viên.

“Và cũng không ảnh hưởng, không làm hạn chế địa vị pháp lý, vai trò, chức năng nhiệm vụ và tổ chức, hoạt động của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam”, Thủ tướng nhấn mạnh.

MINH HUỆ

Thăm dò ý kiến
Từ 1/1/2018 khi xăng A92 bị "khai tử", bạn sẽ sử dụng loại xăng nào?

Emagazine