Thủ tướng: Đổi tên một số bộ ngành gây lãng phí, nảy sinh nhiều phức tạp

Quang Sơn - Mạnh Nguyễn

10:10 26/07/2016

BizLIVE - Chính phủ đề nghị giữ nguyên tên gọi các bộ như hiện nay vì việc đổi những tên gọi đã được sử dụng thời gian dài, cả trong nước và quốc tế, việc đổi tên sẽ gây lãng phí và nảy sinh nhiều phức tạp trong hoạt động.

Thủ tướng: Đổi tên một số bộ ngành gây lãng phí, nảy sinh nhiều phức tạp
Sáng 26/7, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ khoá 14 với 462/469 đại biểu đồng ý, 6 vị không đồng ý, một vị không biểu quyết.
Như vậy, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ giữ nguyên như trước, bao gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ.
Cụ thể, 18 bộ là: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.  
4 cơ quan ngang bộ gồm: Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.
Trước đó, trong phần báo cáo tiếp thu giải trình về ý kiến của các đại biểu Quốc hội về cơ cấu Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Báo cáo các vị thảo luận tại đoàn, có một số đại biểu đề nghị thành lập Bộ gia đình, phụ nữ và trẻ em hoặc Bộ thanh niên và trẻ em; thành lập cơ quan quản lý nhà nước về biển đảo, gồm kinh tế biển, môi trường, an ninh biển; cơ quan quản lý vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.
Có ý kiến đề nghị tách Bộ Tài nguyên Môi trường ra thành 2 Bộ; nhập Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch đầu tư thành Bộ Kinh tế tổng hợp; nhập Bộ Giao thông Vận tải vào với Bộ Xây dựng; nhập Bộ Nội vụ vào Ban tổ chức Trung ương và đổi tên một số bộ như Bộ Công an thành Bộ An ninh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành Ngân hàng Quốc gia Việt Nam hoặc Ngân hàng Trung ương...
Trước những ý kiến trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xin tiếp thu và cho biết như sau: Cơ cấu của Chính phủ theo mô hình bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực đã được giữ ổn định từ nhiệm kỳ Quốc hội khoá 12 đến nay, phù hơp với xu thế chung của thế giới, phát huy hiệu quả, góp phần cải cách hành chính, thu gọn bộ máy cơ quan nhà nước.
Do vậy, Chính phủ đề nghị giữ nguyên tên gọi các bộ như hiện nay vì việc đổi những tên gọi đã được sử dụng thời gian dài, cả trong nước và quốc tế. Tên gọi hiện nay không ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao, việc đổi tên cũng sẽ gây lãng phí và nảy sinh nhiều phức tạp trong hoạt động.
Thủ tướng cũng cho biết, với việc thành lập cơ quan quản lý vốn Chính phủ xin tiếp thu sớm xây dựng đề án để thành lập cơ quan này.
Cũng theo Thủ tướng sẽ khẩn trương ban hành quy chế làm việc của Chính phủ, Nghị định khung, Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ của từng bộ, cơ quan ngang bộ; bảo đảm thu gọn đầu mối, giảm cấp trung gian, nâng cao hiệu lực hiệu quả, tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ ngành địa phương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu...

QUANG SƠN - MẠNH NGUYỄN

BizLIVE - Gặp gỡ