Thông qua Luật NSNN: Nhiều điều đã sửa theo góp ý của đại biểu

Minh Huệ

11:31 25/06/2015

BizLIVE - Sáng nay, ngày 25/6, theo lịch làm việc, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) sửa đổi với tỷ lệ tán thành chiếm 89,47%, tương đương 442 đại biểu.

Thông qua Luật NSNN: Nhiều điều đã sửa theo góp ý của đại biểu

Quốc hội đã thông qua Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi

Trước đó, Quốc hội đã có phiên thảo luận tại tổ và hội trường về Luật NSNN sửa đổi và có nhiều ý kiến của đại biểu đã được Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội tiếp thu.

Cụ thể, một số đại biểu đề nghị quy định mở rộng hơn nội dung chi từ nguồn dự phòng để giải quyết các trường hợp cấp bách phát sinh, các vụ việc phức tạp cần giải quyết (khoản 2 Điều 10).

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đề nghị của đại biểu là cần thiết và xin tiếp thu, sửa lại quy định dự phòng ngân sách nhà nước sử dụng để: Chi phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu đói; nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ cần thiết khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp mình mà chưa được dự toán.

Hay như đề xuất của đại biểu về việc không tính các khoản hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện các chính sách, chế độ mới vào mức khống chế không vượt quá 30% tổng chi đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách trung ương.

Có ý kiến đề nghị chỉ khống chế mức hỗ trợ hàng năm của ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương không vượt quá 30% tổng chi đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách Trung ương đối với nhóm hỗ trợ có mục tiêu thực hiện một số chương trình, dự án lớn, đặc biệt quan trọng có tác động lớn đến phát triển KT-XH của địa phương (không bao gồm các chính sách, chế độ mới; các chương trình mục tiêu quốc gia,…).

“Đây là đề xuất xác đáng, UBTVQH xin tiếp thu điều chỉnh chính sách theo hướng mức khống chế không bao gồm các khoản hỗ trợ có mục tiêu, hỗ trợ khắc phục thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, chi chính sách, chế độ mới. Cụ thể, tổng mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển hàng năm của ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương đối với các trường hợp quy định tại điểm này tối đa không vượt quá 30% tổng chi đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách trung ương”, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính ngân sách Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp thu.

Hay góp ý về quy định bội chi và mức dư nợ vay của ngân sách địa phương, một số đại biểu cho rằng, quy định ngân sách chỉ bố trí trả nợ lãi, còn nợ gốc được bố trí từ các khoản vay mới trong Luật là không phù hợp.

Ông Hiển thừa nhận với cách diễn đạt của Luật có thể dẫn đến cách hiểu là ngân sách chỉ bố trí trả nợ lãi, còn nợ gốc được bố trí trả từ các khoản vay mới.

Chủ tịch Ủy ban tài chính ngân sách Quốc hội, cho biết đã tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu, Ban soạn thảo đã bỏ nội dung “Đối với chi trả nợ gốc khi đến hạn được bố trí từ các khoản vay mới theo quy định của pháp luật để thực hiện”.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung lại như sau: “Bội chi ngân sách nhà nước bao gồm bội chi ngân sách trung ương và bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh. Bội chi ngân sách trung ương được xác định bằng chênh lệch lớn hơn giữa tổng chi ngân sách trung ương không bao gồm chi trả nợ gốc và tổng thu ngân sách trung ương. Bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh là tổng hợp bội chi ngân sách cấp tỉnh của từng địa phương, được xác định bằng chênh lệch lớn hơn giữa tổng chi ngân sách cấp tỉnh không bao gồm chi trả nợ gốc và tổng thu ngân sách cấp tỉnh của từng địa phương”.

MINH HUỆ

BizLIVE - Gặp gỡ