Thống nhất chủ trương bổ sung cáp treo Phong Nha - Kẻ Bàng

Đức Hiệp

17:03 02/05/2016

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch vừa có văn bản thống nhất về chủ trương nghiên cứu, khảo sát và lập dự án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép bổ sung tuyến cáp treo vào quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình.

Thống nhất chủ trương bổ sung cáp treo Phong Nha - Kẻ Bàng

Bộ Văn hóa thống nhất chủ trương bổ sung cáp treo Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: Internet.

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch vừa có văn bản thống nhất về chủ trương nghiên cứu, khảo sát và lập dự án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép bổ sung tuyến cáp treo vào quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình.
Tuy nhiên, theo văn bản Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cũng yêu cầu cơ quan chuyên môn phối hợp với chủ đầu tư lập dự án cụ thể gắn với nội dung đánh giá tác động môi trường của việc xây dựng tuyến cáp treo nói trên.
Dự án phải tuân thủ theo 8 nguyên tắc cơ bản nêu trong Tài liệu tư vấn về Di sản Thế giới - Đánh giá môi trường của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN) của Ủy ban Di sản Thế giới.
Sau khi dự án hoàn thiện sẽ được gửi để xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và đề nghị Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO và IUCN thẩm định theo quy định. 

Trước đó, ngày 24/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có công văn gửi Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đề nghị có ý kiến về việc bổ sung tuyến cáp treo Phong Nha - Kẻ Bàng vào quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình.

Tài liệu này nêu rõ: “Yêu cầu quốc gia thành viên hoàn thiện đánh giá tác động môi trường theo tiêu chuẩn hướng dẫn của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN) trước khi đưa ra quyết định tiến hành các dự án phát triển du lịch (trong đó có đề xuất xây dựng hệ thống cáp treo tiếp cận hang Sơn Đoòng), để đảm bảo rằng các đề xuất đó sẽ bị hạn chế nếu có nguy cơ ảnh hưởng đến giá trị nổi bật toàn cầu của di sản” .

UNESCO đã công nhận Phong Nha - Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí địa chất, địa mạo năm 2003. Ảnh Internet
UNESCO đã công nhận Phong Nha - Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí địa chất, địa mạo năm 2003. Ảnh Internet.

Dự án sau khi hoàn thiện cần được gửi tới Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch để xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và đề nghị Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO và IUCN thẩm định theo quy định.

Vẻ đẹp thơ mộng của sông ngầm Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: Internet
Vẻ đẹp thơ mộng của sông ngầm Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: Internet.

Đoạn 172 Hướng dẫn thực hiện Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và thiên nhiên Thế giới quy định: "Ủy ban Di sản Thế giới mời các quốc gia thành viên của Công ước thông báo với Ủy ban thông qua Ban Thư ký, dự định tiến hành hoặc cho phép tiến hành ở một khu vực được Công ước bảo hộ, những công việc tu bổ lớn hay những hoạt động xây dựng mới có thể tác động đến giá trị nổi bật toàn cầu của di sản.

Quốc gia phải thông báo càng sớm càng tốt (ví dụ, trước khi soạn thảo văn kiện dự án) và trước khi đưa ra những quyết định khó có thể rút lại, để ủy ban có thể giúp đỡ tìm kiếm các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo rằng giá trị nổi bật toàn cầu của di sản được bảo tồn đầy đủ".

Theo Báo Pháp Luật Việt Nam

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

BizLIVE Gặp gỡ