Thanh tra Chính phủ vạch rõ nhiều sai phạm trong quản lý đất đai ở Sóc Trăng

Mạnh Nguyễn

07:08 23/09/2016

BizLIVE - Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất và quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Thanh tra Chính phủ vạch rõ nhiều sai phạm trong quản lý đất đai ở Sóc Trăng

Trụ sở UBND tỉnh Sóc Trăng.

Theo kết luận, từ năm 2010 đến năm 2013 tỉnh Sóc Trăng không có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do chưa lập xong hoặc chưa được phê duyệt. Thực tế, từ năm 2014 Sóc Trăng mới bắt đầu thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch được phê duyệt.
Ngay cả khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt chất lượng quy hoạch chưa cao, chưa sát với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhiều khu công nghiệp và cụm công nghiệp chưa phù hợp nên chưa hấp dẫn được nhà đầu tư.
Một số nơi chưa thực hiện quản lý tốt công tác quản lý đất như thành phố Sóc Trăng để Chùa Rơi cho Công ty Satraco mượn diện tích 8.188m2 hoặc UBND thị xã Vĩnh Châu giao cấp đất sai đối tượng, không thu tiền cho 32 hộ gia đình tại dự án Hải Ngư.
Ngoài ra, một số nơi chưa chấp hành nghiêm túc quy định trong giao đất, cho thuê đất. Về mặt chủ quan, cán bộ làm công tác liên quan đến xác định nghĩa vụ tài chính trình độ còn hạn chế nên dẫn đến tình trạng thất thu, thu sai xảy ra khá phổ biến.
Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra của cấp thẩm quyền nhất là cơ quan thuế, cơ quan tài chính đã không có hiệu quả, để phát hiện và chấn chỉnh các tồn tại thiếu sót trong lĩnh vực tài chính đất đai.
Mặc dù đoàn thanh tra chỉ trực tiếp kiểm tra một số lượng dự án rất nhỏ trong tổng số các công trình, dự án mà tỉnh Sóc Trăng đã triển khai từ năm 2010 đến năm 2014 nhưng đã phát hiện rất nhiều vi phạm, yếu kém trong quyết định đầu tư không đúng quy định của Nhà nước hoặc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (3 dự án); phê duyệt và điều chỉnh tổng mức đầu tư sai quy định; công tác đấu thầu mang tính hình thức hoặc còn nhiều sai sót với phần lớn các công trình, dự án chọn hình thức đấu thầu...
Trước tình trạng trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Sóc Trăng nghiêm túc kiểm điểm trong việc quản lý, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương giai đoạn 2010-2014. Đồng thời tổ chức kiểm điểm các cơ quan tham mưu, giúp việc như Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, UBND thị xã Vĩnh Châu, UBND thành phố Sóc Trăng.
Chỉ đạo các huyện thị khác kiểm điểm và xử lý trách nhiệm cá nhân thỏa đáng theo các nội dung tồn tại, sai phạm. Một trong những nguyên nhân mà đoàn thanh tra đã chỉ ra là trình độ năng lực cán bộ, công chức, viên chức còn nhiều hạn chế. Vì vậy, cần kiện toàn bộ máy, tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho những cán bộ làm công tác này kết hợp với giáo dục ý thức trách nhiệm và đánh giá công chức, viên chức.
Về xử lý kinh tế, Thanh tra Chính phủ ra quyết định thu hồi về tài khoản tạm giữ chờ xử lý của cơ quan này trên 22,3 tỷ đồng; giao UBND tỉnh Sóc Trăng xem xét, xử lý trách nhiệm những đơn vị liên quan làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền trên 4,7 tỷ đồng.
Về những trường hợp tính toán và thực hiện thu không đúng tiền sử dụng đất, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm nghiêm túc những cá nhân, đơn vị có sai phạm.
Đối với mảng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Thanh tra Chính phủ cho biết tổng số tiền phải xử lý trên 75,6 tỷ đồng. Trong đó, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ra quyết định thu hồi về tài khoản tạm giữ chờ xử lý số tiền trên 4,2 tỷ dồng và giao UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các cơ quan tài chính của tỉnh kiểm tra, đề xuất phê duyệt lại số tiền phê duyệt tăng tổng mức đầu tư sai quy định 71,4 tỷ đồng.

MẠNH NGUYỄN

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

BizLIVE Gặp gỡ