Thanh Hóa bổ nhiệm nhiều cán bộ sở không đủ tiêu chuẩn

Bá Đô

13:58 20/04/2016

Việc bổ nhiệm lại cán bộ của nhiều sở, ngành, huyện thị chưa đủ điều kiện về trình độ lý luận, quản lý Nhà nước, bằng chuyên môn, Thanh tra Chính phủ kết luận.

Thanh Hóa bổ nhiệm nhiều cán bộ sở không đủ tiêu chuẩn

Hồi tháng 2/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký công văn phê bình nghiêm khắc đối với Giám đốc Sở Tài chính vì ký quyết định bổ nhiệm con gái sai quy định.

Ngày 19/4, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra UBND Thanh Hóa trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng (giai đoạn 2011-2014).

Kết luận nêu rõ khả năng phát hiện tham nhũng trong các đơn vị ở Thanh Hóa chưa cao; sự phối hợp giữa các cơ quan như Thanh tra, Công an, Tòa án về cung cấp thông tin và tiến độ xử lý tham nhũng có một số vụ còn hạn chế.

Ngoài ra, việc bổ nhiệm lại cán bộ của nhiều sở, ngành, huyện thị chưa đủ điều kiện về trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, ngoại ngữ, tin học, bằng chuyên môn nghiệp vụ. Việc tuyển dụng công chức của một số sở không đảm bảo theo đúng nguyên tắc, quy định.

Bên cạnh đó, việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn mua sắm tài sản còn chưa đúng quy định. Điển hình, Sở Tài chính tham mưu mua sắm ôtô năm 2013 chưa đúng chế độ, định mức; Sở Kế hoạch và đầu tư thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của một số cơ quan huyện ủy, UBND xã chưa đúng tiêu chuẩn.

Theo Thanh tra Chính phủ, việc để xảy ra tồn tại nêu trên, trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; giám đốc các sở nên đã kiến nghị Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xử lý những vi phạm, đồng thời xem xét trách nhiệm của thủ trưởng sở, ngành để xảy ra sai sót.

Theo kết luận thanh tra, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung thanh tra hàng năm vào các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng và phát hiện 734 đơn vị có vi phạm trong tổng số 1.260 đơn vị được thanh tra. Tổng số vi phạm trên 205 tỷ đồng và 211ha đất.

Thanh tra tỉnh đã kiến nghị xử lý hành chính 466 tổ chức với hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và 199 cá nhân (gồm 5 cảnh cáo, 26 khiển trách, 158 kiểm điểm rút kinh nghiệm), chuyển cơ quan điều tra 3 vụ với 9 trường hợp.

 

Theo VnExpress

BizLIVE - Gặp gỡ