Tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ như thế nào?

Mạnh Nguyễn

09:26 02/04/2016

BizLIVE - Với đa số phiếu tán thành, Đại tướng Trần Đại Quang chính thức trở thành Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ như thế nào?

Tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã đọc Nghị quyết bổ nhiệm ông Trần Đại Quang giữ chức Chủ tịch nước.
Sau khi Nghị quyết được thông qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã lên tuyên thệ.
Tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chào cờ Tổ quốc trước khi thực hiện nghi lễ. Với giọng xúc động ông Trần Đại Quang gửi lời cảm ơn chân thành tới các đai biểu đã tín nhiệm ông giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
“Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, tôi Trần Đại Quang, Chủ tịch nước xin tuyên thệ: tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, nỗ lực hết sức mình, làm tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”, ông Quang tuyên thệ.
Sau khi tuyên thệ, tân Chủ tịch Trần Đại Quang chia sẻ, “với vinh dự trách nhiệm lớn lao của người đứng đầu nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng – an ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, tôi nguyện làm hết sức mình phụng sự Tổ quốc, nhân dân; Kế thừa và phát huy truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc và kinh nghiệm của các vị tiền nhiệm, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích an ninh quốc gia; Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới chủ động tích cực hội nhập nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp xứng đáng vào việc bảo vệ hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ tiến bộ xã hội trên thế giới”.
Trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội trên cương vị Chủ tịch nước, ông Quang cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các vị tiền nhiệm.
Cùng với việc tân Chủ tịch nước ra mắt, nhiệm kỳ của Chủ tịch Trương Tấn Sang sẽ chính thức kết thúc vì lúc này Nghị quyết miễn nhiệm với ông Sang của Quốc hội cũng có hiệu lực thi hành.
Cũng trong buổi sáng nay 2/4, sau khi bầu được Chủ tịch nước mới, Quốc hội tiếp tục nghe tờ trình của UB Thường vụ Quốc hội đề nghị miễn nhiệm một số Phó chủ tịch Quốc hội, một số thành viên UB Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số UB của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

MẠNH NGUYỄN

BizLIVE - Gặp gỡ