Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Đông giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Kiều Châu

14:43 03/11/2015

BizLIVE -

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Ngọc Đông giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Đông giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông.

Ông Nguyễn Ngọc Đông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải theo Quyết định 2025/QĐ-TTg ngày 9/11/2010.
Hiện nay, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Quản lý nhà nước về lĩnh vực đường sắt, an toàn giao thông đường sắt; xây dựng cơ bản, bao gồm: xây dựng thể chế, chính sách chung; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; xây dựng các quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong quản lý xây dựng cơ bản và quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; chất lượng xây dựng cơ bản.
Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng có trách nhiệm chủ động bao quát, quán xuyến, theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác xây dựng cơ bản trong toàn ngành; theo dõi chung về các nguồn vốn ODA và là đầu mối trong quan hệ với WB, JICA, EDCF và các nhà tài trợ khác (trừ ADB); cơ chế, chính sách chung về các dự án BOT, BT, BTO, PPP.
Bên cạnh đó, chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện về tiến độ và chất lượng các dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách và các dự án khác do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phân công. Chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông khu vực các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Bình Thuận; Dự án đường Hồ Chí Minh khu vực tỉnh vùng Đông Nam Bộ;...

KIỀU CHÂU

BizLIVE - Gặp gỡ