Sở Giao thông Hà Nội giải trình với Bộ trưởng Thăng vụ “mua lốt xe”

Mai Hà

20:06 21/10/2015

Sở Giao thông vận tải Hà Nội cảm ơn sự quan tâm của Bộ trưởng nhưng vẫn khẳng định thông tin 500 - 600 triệu đồng mua nốt xe vào bến Mỹ Đình chưa có căn cứ.

Sở Giao thông Hà Nội giải trình với Bộ trưởng Thăng vụ “mua lốt xe”

Sở GTVT khẳng định thông tin mua nốt xe tại bến Mỹ Đình là không căn cứ - Ảnh: TN.

Ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết đã “nghiêm túc tiếp thu, đã chỉ đạo Phòng Quản lý vận tải đường bộ và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh thông tin”. Qua các ý kiến phát biểu tại cuộc họp giữa Sở GTVT, Công an, Thanh tra Hà Nội, đại diện Bộ GTVT và các bến xe cho thấy: Thông tin “xin” cơ quan quản lý nhà nước lốt xe vào bến xe Mỹ Đình mất 500 - 600 triệu đồng là chưa có căn cứ.
“Sở GTVT Hà Nội sẽ tiếp tục thu thập thêm thông tin, kiểm tra, xác minh báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT và UBND thành phố xử lý theo đúng quy định”, báo cáo cho biết.
Sở GTVT cũng tiếp tục lý giải, từ trước đến nay, trên thực tế có hiện tượng các doanh nghiệp, Hợp tác xã vận tải đang khai thác các tuyến vận tải tại các bến xe có việc sáp nhập, chuyển nhượng cổ phần, chuyển quyền khai thác các xe khách và lốt xe giữa các doanh nghiệp và các cá nhân trong nội bộ từng doanh nghiệp và từng hợp tác xã, theo Luật doanh nghiệp và Luật hợp tác xã.
Trong quá trình sáp nhập và chuyển nhượng cổ phần, có sự tự thỏa thuận giá cả chuyển nhượng giữa các doanh nghiệp và giữa các cá nhân mà cơ quan quản lý tuyến không được quyền tham gia. Vì vậy, việc dư luận có thông tin để “xin”, để “có”, để “mua”... một "lốt" xe tại bến xe Mỹ Đình mất 500 - 600 triệu, đây có thể là nguồn gốc của những thông tin nêu trên.
Sở GTVT cũng yêu cầu các doanh nghiệp vận tải phản ánh và báo cáo kịp thời những vấn đề bất cập phát sinh trong quá trình quản lý hoạt động của doanh nghiệp. Khi không có nhu cầu khai thác các nốt xe đã được chấp thuận phải có báo cáo kịp thời với cơ quan quan lý tuyến.
Trước đó, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết "có người phản ánh với tôi mua một lốt xe tại bến Mỹ Đình mất 500 - 600 triệu đồng". Sở GTVT Hà Nội đã có văn bản gửi Bộ trưởng Thăng đề nghị cung cấp thông tin để xác minh.

Theo Báo Thanh Niên

BizLIVE - Gặp gỡ