Sắp tiến hành bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội

Mạnh Nguyễn

19:02 18/03/2016

BizLIVE - Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội cũng sẽ giành 10,5 ngày để xem xét, quyết định về công tác nhân sự Nhà nước.

Sắp tiến hành bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Phó Tổng thư ký Lê Minh Thông, Phó tổng thư ký Nguyễn Hữu Toàn

Thông tin trên được đưa ra tại buổi họp báo công bố dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII do Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì, diễn ra chiều 18/3.
Đây sẽ là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 13. Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 19 ngày để xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng.
Trình bày báo cáo tóm tắt chương trình và nội dung kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Lê Minh Thông cho biết, kỳ họp thứ 11 là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ khóa 13, nên bên cạnh công tác xây dựng pháp luật, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội còn tập trung thời gian cho tổng kết công tác nhiệm kỳ của các cơ quan Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ.
Đặc biệt, Quốc hội cũng dành nhiều thời gian để kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước.
Cụ thể, tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ dành 10,5 ngày để xem xét, quyết định về công tác nhân sự Nhà nước.
Quốc hội sẽ giành 4 ngày để thảo luận, xem xét, thông qua 7 dự án Luật bao gồm: Luật tiếp cận thông tin; Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật báo chí (sửa đổi); Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).
Khoảng 4,5 ngày để xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016- 2020; quyết định kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020; xem xét các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011- 2016 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; phê chuẩn thỏa thuận về việc cấp thị thực giữa Việt Nam- Hoa kỳ; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá 14.
Phát biểu tại buổi họp báo, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 dành hơn 1/2 thời gian cho công tác nhân sự vì sau Đại hội Đảng XII, nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước không tái cử Ban Chấp hành Trung ương.
Bộ Chính trị đã xem xét cẩn trọng cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và thống nhất cao là cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước một cách đồng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng.
Chính vì vậy, Bộ Chính trị đề nghị Trung ương cho thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 theo quy định pháp luật.

MẠNH NGUYỄN

BizLIVE - Gặp gỡ