Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương

Minh Huệ

11:15 14/11/2015

BizLIVE -

Theo chương trình nghị sự, sáng nay, ngày 14/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016 với 392 đại biểu Quốc hội tham gia, tương đương 79,35%, trong đó có 391 đại biểu tán thành, tương đương 79,15%, có 1 đại biểu Quốc hội không tán thành.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016

Theo đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết với tổng số thu cân đối ngân sách trung ương là 596.882 tỷ đồng, tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 417.618 tỷ đồng; Tổng số chi cân đối ngân sách trung ương là 850.882 tỷ đồng, trong đó dự toán 211.221 tỷ đồng để bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Cũng trong buổi sáng nay, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã đọc báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội.

Vè ý kiến cho rằng chi đầu tư phát triển, nhất là chi xây dựng cơ bản và chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm nên hiệu quả không cao, thậm chí còn lãng phí. Kỷ luật, kỷ cương tài chính vẫn chưa được thực hiện nghiêm, chủ nhiệm Hiển cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc (UBTVQH) hội đã tiếp thu.

Theo đó, UBTVQH đã đề xuất trình Quốc hội xin rút gọn chỉ còn 2 chương trình mục tiêu quốc gia cho giai đoạn 2016-2020. Chủ trương này đã được Quốc hội phê chuẩn, thể hiện tinh thần thu gọn đầu mối, tránh trùng lắp, tập trung nguồn lực cho dự án cụ thể, lồng ghép nguồn vốn, hạn chế tối đa việc bố trí vốn dàn trải.

 Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội

Đồng thời, cắt giảm số lượng chương trình mục tiêu (từ 63 chương trình xuống còn 21 chương trình) để đảm bảo nguồn vốn tập trung hỗ trợ hoàn thành các nhiệm vụ cấp bách của từng địa phương.

Về việc quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), UBTVQH thừa nhận qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán cho thấy vi phạm trong lĩnh vực XDCB còn nhiều và đã đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính và pháp luật có liên quan, phân bổ vốn đầu tư cho các dự án phải tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí theo hướng tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình, dự án trọng điểm quốc gia, các công trình cấp thiết đang đầu tư dở dang, ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA quan trọng, xử lý nợ XDCB, dự án hợp tác công tư (PPP), thu hồi vốn ứng trước và còn dư vốn mới bố trí khởi công dự án mới.

Về ý kiến đề nghị xem xét về nguồn kinh phí đầu tư xây dựng và chi NSNN đối với hệ thống tòa án năm 2016, đề nghị cho phép ứng vốn đầu tư xây dựng trung hạn 2016-2020 để tăng cường đầu tư cho một số đơn vị có nhu cầu cần thiết, cấp bách trong ngành tòa án, UBTVQH xin giải trình

Năm 2016, mặc dù ngân sách trung ương rất khó khăn, Chính phủ vẫn báo cáo Quốc hội bố trí vốn đầu tư cho Tòa án nhân dân Tối cao là 628 tỷ đồng, tăng 4,7% so với năm 2015. Do vậy, xin Quốc hội chấp thuận phương án phân bổ NSTW cho Tòa án nhân dân tối cao.

Đối với đề nghị cho phép ứng trước vốn đầu tư trung hạn: hiện nay Quốc hội chưa thông qua kế hoạch đầu tư trung hạn, vì vậy, để có cơ sở thực hiện ứng trước, Chính phủ sẽ xem xét sau khi Quốc hội thông qua Kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm tại Kỳ họp thứ 11 (tháng 3/2016).

Về ý kiến tăng chi cho quốc phòng, an ninh, UBTVQH cho biết trong bối cảnh cân đối NSNN khó khăn như hiện nay, phương án bố trí dự toán chi thường xuyên của NSTW chưa đạt 50% nhu cầu tăng chi tối thiểu của NSTW.

“Tuy nhiên, trong phương án phân bổ NSTW đã chú trọng ưu tiên cho các nhiệm vụ cấp bách về quốc phòng, an ninh, nâng mức tiền ăn cho cán bộ chiến sĩ từ 45.000 đồng lên 47.000 đồng/ngày, đảm bảo xăng dầu và các trang thiết bị thiết yếu, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu”, ông Hiển cho biết.

Về ý kiến tăng chi cho duy tu các công trình giao thông, UBTVQH xin giải trình theo quy định của pháp luật hiện hành, nhà thầu thi công công trình giao thông có trách nhiệm bảo hành công trình trong một thời gian nhất định sau khi công trình hoàn thành đưa vào khai thác.

“Trong khoảng thời gian này nhà thầu chịu trách nhiệm khắc phục, sửa chữa các hư hỏng, khiếm khuyết xảy ra đối với công trình và phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc bảo hành. Sau thời gian bảo hành, bảo trì là công việc thực hiện sau khi chủ đầu tư đã xác nhận với nhà thầu thi công hoàn thành việc bảo hành công trình giao thông”, ông Hiển cho biết.

Ông Hiển cũng thừa nhận kinh phí dành cho việc bảo trì những năm vừa qua chưa đáp ứng được nhu cầu, dẫn đến tình trạng chất lượng đường xuống cấp nhanh do không thực hiện đầy đủ công việc bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa đường bộ theo định kỳ vì thiếu kinh phí.

Ông Hiển ví dụ với chiều dài các tuyến đường quốc lộ Bộ GTVT đang quản lý bảo trì hiện nay là 17.221 km (chưa tính các đường đang thi công), trong đó có tới 8.500 km đường quá thời hạn sửa chữa định kỳ. Nếu tính toán đầy đủ theo định mức kinh tế - kỹ thuật, kinh phí bảo trì năm 2016 do NSNN đảm bảo cần thiết tối thiểu khoảng 37.000 tỷ đồng.

“Tuy nhiên, phương án cân đối NSTW năm 2016 mới bố trí được kinh phí bảo trì đường quốc lộ thuộc phạm vi quản lý của Nhà nước (từ nguồn phí sử dụng đường bộ thu được đối với ô tô phân chia cho Quỹ BTĐB Trung ương và nguồn NSTW hỗ trợ cho Quỹ) đáp ứng khoảng 50% so định mức”, ông Hiển nói.

Do vậy, ông Hiển cho rằng ưu tiên bố trình tăng kinh phí cho chi duy tu, bảo dưỡng hệ thống công trình giao thông nói chung và hệ thông công trình đường bộ nói riêng là hết sức cần thiết.

Theo đó, dự toán chi sự nghiệp kinh tế của NSTW năm 2016 đã bố trí tăng 2,5% so dự toán 2015, trong đó đã bố trí ưu tiên cho công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông tăng 7,8%, riêng hỗ trợ cho công tác duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đường bộ tăng 12% so dự toán 2015.

MINH HUỆ

BizLIVE - Gặp gỡ