Quốc hội thông qua dự án sân bay Long Thành với tỷ lệ 86,64%

Minh Huệ

10:18 25/06/2015

BizLIVE -

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ phiếu là 86,64%, tương đương 428 đại biểu tán thành. Sau khi được thông qua, Chính phủ phải báo cáo hàng năm trước Quốc hội về tình hình thực hiện dự án.

Quốc hội thông qua dự án sân bay Long Thành với tỷ lệ 86,64%

428 đại biểu, tương đương 86,64% thông qua chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Ngoài ra, Quốc hội cũng quyết định Chính phủ chỉ đạo lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với từng giai đoạn của Dự án và báo cáo Quốc hội trước khi quyết định đầu tư.

Sáng nay, ngày 25/6, theo chương trình làm việc, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, Quốc hội đã ấn nút thông qua quyết định chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Theo Nghị quyết, mục tiêu xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đạt cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và giữ vai trò là Cảng hàng không quốc tế quan trọng của quốc gia.

Nghị Quyết cũng đưa ra yêu cầu với Cảng hàng không quốc tế Long Thành là giai đoạn 1phải đạt được mục tiêu khắc phục tình trạng quá tải của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành được đầu tư xây dựng các hạng mục của Dự án để đạt công suất 100 triệu khách/năm, hàng hóa 5 triệu tấn/năm. 

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được áp dụng các công nghệ hiện đại trong việc xây dựng, quản lý và vận hành như các cảng hàng không quốc tế tiên tiến trên thế giới, bảo đảm năng lực khai thác đồng bộ theo tiêu chí thuận tiện, chất lượng, an toàn và hiệu quả.

 Diện tích đất của Dự án: 5.000 ha (bao gồm diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng Cảng là 2.750 ha và diện tích đất cho quốc phòng là 1.050 ha, đất dành cho hạng mục phụ trợ và công nghiệp hàng không, các công trình thương mại khác: 1.200 ha).

Tổng mức đầu tư theo khái toán cho toàn bộ Dự án là 336.763 tỷ đồng (tương đương 16,036 tỷ USD, áp dụng đơn giá của năm 2014), trong đó giai đoạn 1 là 114.569 tỷ đồng (tương đương 5,456 tỷ USD).

Dự án được sử dụng một phần vốn ngân sách Nhà nước, vốn ODA, vốn doanh nghiệp, vốn cổ phần hóa, vốn đối tác công tư (PPP) và các loại vốn khác theo quy định của pháp luật.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng 01 đường cất hạ cánh và 01 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm; hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2025.

Giai đoạn 2: Tiếp tục đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 02, cấu hình mở và 01 nhà ga hành khách để đáp ứng công suất 50 triệu khách/năm, 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Giai đoạn 3: Hoàn thành các hạng mục của Dự án để đạt công suất 100 triệu khách/năm, 5,0 triệu tấn hàng hóa/năm.

Chính phủ chỉ đạo lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với từng giai đoạn của Dự án và báo cáo Quốc hội trước khi quyết định đầu tư.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh trong quá trình triển khai xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo phân kỳ đầu đầu tư được phê duyệt, cần tiếp tục khai thác có hiệu quả Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Nghị quyết cũng quyết định để Chính phủ chỉ đạo triển khai thu hồi đất một lần cho toàn bộ Dự án (5.000 ha); có giải pháp để quản lý và sử dụng hiệu quả đất chưa sử dụng của Dự án. Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, tổ chức sản xuất, ổn định đời sống nhân dân vùng chịu ảnh hưởng.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh, hằng năm Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án.

MINH HUỆ

BizLIVE - Gặp gỡ