Quốc hội sắp bỏ phiếu kín bầu nhân sự lãnh đạo nhà nước cao nhất

Mạnh Nguyễn

16:54 13/06/2016

BizLIVE - Từ ngày 21-27/7, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội sắp bỏ phiếu kín bầu nhân sự lãnh đạo nhà nước cao nhất

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá 13 ngày 13/6, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, việc xem xét, quyết định tổ chức, nhân sự cấp cao của nhà nước là nội dung trọng tâm của kỳ họp đầu nhiệm kỳ.
Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, do trình tự, thủ tục tiến hành nội dung này có nhiều bước, có thể bị trống thời gian phiên họp nên dự kiến bố trí xen kẽ với một số nội dung khác để bảo đảm thời gian cho việc tập hợp, tổng hợp, tiếp thu, giải trình về nội dung nhân sự, đồng thời, tiết kiệm thời gian kỳ họp.
Tuy nhiên, qua thảo luận, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, Quốc hội cần tập trung làm công tác nhân sự trước, đặc biệt là nhân sự của Quốc hội, sau đó mới thực hiện các nhiệm vụ khác của kỳ họp.
Việc sắp xếp lại thứ tự các nội dung làm việc trong đó đưa các nội dung của công tác nhân sự lên thực hiện trước và các công việc khác làm sau sẽ không ảnh hưởng đến quỹ thời gian kỳ họp.
Tán thành với ý kiến trên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị điều chỉnh chương trình kỳ họp theo nguyên tắc tập trung làm xong công tác nhân sự trước khi tiến hành những công việc thường xuyên của kỳ họp thứ nhất.
Theo dự kiến nội dung kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định về tổ chức, nhân sự cấp cao của nhà nước. Cụ thể, từ ngày 21-27/7, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Quốc hội cũng sẽ tiến hành bầu các Phó chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; Tổng thư ký Quốc hội; Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước; Quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ; Phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; Phê chuẩn danh sách các thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.
Cũng tại kỳ họp, Quốc hội sẽ nghe Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội được bầu.
Ngoài ra, Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 13 về kết quả tổ chức giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; các Báo cáo của Chính phủ về: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực trạng môi trường biển và việc sử dụng vốn vay, quản lý nợ công sẽ được gửi đến các đại biểu Quốc hội nghiên cứu.
Với dự kiến nội dung như trên, Tổng thư ký Quốc hội  Nguyễn Hạnh Phúc dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 14 khoảng 9 ngày (không kể các ngày nghỉ), trong đó họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 20/7 và dự kiến bế mạc vào ngày 30/7.

MẠNH NGUYỄN

BizLIVE - Gặp gỡ