Quốc hội công bố kết quả bầu 3 nhân sự lãnh đạo cấp cao

Quang Sơn - Mạnh Nguyễn

09:21 27/07/2016

BizLIVE - Sáng 27/7, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu các chức danh Phó chủ tịch nước, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ mới.

Quốc hội công bố kết quả bầu 3 nhân sự lãnh đạo cấp cao

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, ông Nguyễn Hoà Bình và ông Lê Minh Trí

Theo kết quả vừa được công bố, bà Đặng Ngọc Thịnh - Phó chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016 (từ tháng 4/2016) tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016- 2021 với 478/487 phiếu hợp lệ tán thành. 9 phiếu không đồng ý.
Ông Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2011-2016 (từ tháng 4/2016) tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chánh án Toà án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016- 2021 với 473/488 phiếu tán thành. 15 phiếu không đồng ý.
Ông Lê Minh Trí - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2011-2016 (từ tháng 4/2016) cũng tiếp tục được bầu vào vị trí Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016- 2021 với 448/487 phiếu tán thành. 39 phiếu không đồng ý.
Ngay sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu 3 chức danh trên.
Ngay sau khi được bầu, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội.

QUANG SƠN - MẠNH NGUYỄN

BizLIVE - Gặp gỡ