Quốc hội chính thức miễn nhiệm Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng

Mạnh Nguyễn

17:04 30/03/2016

BizLIVE - Chiều 30/3, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. 

Quốc hội chính thức miễn nhiệm Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (trái)

Chiều 30/3, Quốc hội đã chính thức miễn nhiệm ông Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội với đa số phiếu tán thành.
Theo kết quả Ban Kiểm phiếu, số phiếu phát ra 477 phiếu. Tổng số đại biểu Quốc hội là 494, trong đó 477 đại biểu có mặt, thu về 477 phiếu.
Có 431 phiếu đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội với ông Nguyễn Sinh Hùng, 42 phiếu không đồng ý.
Trước đó, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về đề nghị miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
Quốc hội đã dành nửa buổi sáng và gần hết giờ chiều hôm nay để các đại biểu thảo luận ở về việc miễn nhiệm chức danh này.
Quy trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội:
  

 

MẠNH NGUYỄN

BizLIVE - Gặp gỡ