Quảng Ngãi có Chủ tịch tỉnh mới

Kiều Châu

15:37 15/09/2015

BizLIVE -

Ông Trần Ngọc Căng, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011- 2016.

Quảng Ngãi có Chủ tịch tỉnh mới

Ông Trần Ngọc Căng - Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng 15/9, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XI, nhiệm kỳ 2011- 2016 đã tổ chức kỳ họp thứ 17 – kỳ họp bất thường để bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua các Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Trần Ngọc Căng và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Lê Viết Chữ. Đồng thời tiến hành bầu bổ sung đối với chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016.
Theo đó, ông Trần Ngọc Căng được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016, với số phiếu 49/49, 100% đại biểu nhất trí tán thành.
Ông Trần Ngọc Căng, sinh ngày 20/9/1960, quê quán: xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, trình độ học vấn: đại học; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Hiện ông Trần Ngọc Căng đang giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011- 2016.
HĐND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã thông qua việc bầu ông Lê Viết Chữ giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016, với số phiếu 49/49, 100% đại biểu tán thành.
Ông Lê Viết Chữ, sinh ngày 20/01/1963, quê quán: xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, dân tộc Kinh, tôn giáo không, vào Đảng chính thức ngày 28/5/1995, trình độ học vấn: đại học, trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hàng hải, trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Ông Lê Viết Chữ hiện đang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2011- 2016.

KIỀU CHÂU

Thăm dò ý kiến
Từ 1/1/2018 khi xăng A92 bị "khai tử", bạn sẽ sử dụng loại xăng nào?

Emagazine