Ông Nguyễn Xuân Cường được giới thiệu làm Bộ trưởng Nông nghiệp

Mạnh Nguyễn

15:16 27/07/2016

BizLIVE - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường vừa được giới thiệu làm Bộ trưởng bộ  này.

Ông Nguyễn Xuân Cường được giới thiệu làm Bộ trưởng Nông nghiệp

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường.

Chiều 27/7, Quốc hội đã biểu quyết thông qua cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 với 479/479 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.
Theo đó, Chính phủ gồm: Thủ tướng Chính phủ, 5 phó thủ tướng Chính phủ.
17 bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế.
4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.
Trong danh sách giới thiệu do Thủ tướng trình bay không có tên ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Người được giới thiệu thay ông Phát đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng nhiệm kỳ mới là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường.
Còn lại các thành viên của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 (trong đó có nhiều thành viên mới được kiện toàn vào tháng 4/2016) đều có mặt trong danh sách giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn.

MẠNH NGUYỄN

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine