Ông Nguyễn Tấn Dũng chính thức rời cương vị Thủ tướng

Mạnh Nguyễn

14:57 06/04/2016

BizLIVE - Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã chính thức miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Nguyễn Tấn Dũng chính thức rời cương vị Thủ tướng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Chiều 6/4, sau khi nghe báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu, Quốc hội đã tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Thông báo kết quả kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí cho biết, có 84,61% đại biểu tán thành việc miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng.
Như vậy, ông Nguyễn Tấn Dũng chính thức thôi giữ chức Thủ tướng Chính phủ.
Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ cũng được Quốc hội thông qua ngay sau đó với tỷ lệ phiếu thuận đạt 87,04%.
Ông Nguyễn Tấn Dũng sinh ngày 17/11/1949.
Ông Dũng tham gia cách mạng từ năm 1961, 4 lần bị thương, là thương binh loại 2/4.
Ông là đại biểu Quốc hội 4 khoá liền, từ khoá 10 đến khoá 13, Ủy viên Trung ương Đảng từ khoá 6 đến khoá 11, Ủy viên Bộ Chính trị từ khoá 8 đến khoá 11.
Trước khi làm Thứ trưởng Bộ Công an (1/1995 – 5/1996), ông là Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang.
Từ tháng 6/1996 đến 8/1997, ông là Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đảng và phụ trách công tác Tài chính của Đảng.
Từ tháng 9/1997 đến tháng 6/2006, ông là Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, năm 1998-1999 kiêm nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Bí thư Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước.
Từ tháng 7/2006 đến nay, ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng Chính phủ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ.
Dự kiến, sáng 7/4, Quốc hội sẽ tiến hành bầu tân Thủ tướng.
Trước đó, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ để Quốc hội bầu làm Thủ tướng.

MẠNH NGUYỄN

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine