Nợ đọng nhiều văn bản liên quan quyền lợi người dân

Thái Sơn

09:14 07/10/2015

Bộ Tư pháp vừa có văn bản gửi Chính phủ báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong quý 3 và nhiệm vụ quý 4/2015.

Nợ đọng nhiều văn bản liên quan quyền lợi người dân

Ảnh minh họa.

Theo Bộ Tư pháp, mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ phải ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hết số văn bản nợ đọng trước ngày 15/9 nhưng tình hình rất chậm, chuyển biến nhất là ở giai đoạn nghiên cứu soạn thảo, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo văn bản tại các bộ, cơ quan ngang bộ, xin ý kiến thành viên Chính phủ.
“Số lượng văn bản quy định chi tiết còn nợ đọng là rất lớn, với 80 văn bản, tăng 46 văn bản so với quý 3/2014. Đặc biệt là có 43 văn bản nợ đọng vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu, soạn thảo, trong đó chủ yếu là thông tư và thông tư liên tịch. Trong số văn bản nợ đọng, có một số văn bản quy định chi tiết các luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp như luật Đầu tư, luật Doanh nghiệp...”, Bộ Tư pháp cho biết.
Đánh giá nguyên nhân, Bộ Tư pháp cho rằng lãnh đạo một số bộ, cơ quan ngang bộ chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo, đôn đốc, ưu tiên, tập trung nguồn lực cho công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; Một số trường hợp cơ quan chủ trì soạn thảo chưa thực hiện nghiêm các quy định của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết.
Bộ Tư pháp kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng.

Theo Báo Thanh Niên

BizLIVE - Gặp gỡ