Những vấn đề nóng nào sắp đưa ra Quốc hội “mổ xẻ”?

N.Mạnh

10:34 11/11/2016

BizLIVE - Khác với các kỳ họp trước, kỳ họp này phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội không có danh sách các bộ trưởng, trưởng ngành trả lời chất vấn mà bao gồm nhóm vấn đề dự kiến sẽ được đem ra chất vấn.

Những vấn đề nóng nào sắp đưa ra Quốc hội “mổ xẻ”?
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết đã gửi phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội về dự kiến nhóm vấn đề chất vấn để chuẩn bị cho phiên chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá 14 diễn ra vào tuần sau (từ 15-17/11).
Khác với các kỳ họp trước, kỳ họp này phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội không có danh sách các bộ trưởng, trưởng ngành trả lời chất vấn mà bao gồm nhóm vấn đề dự kiến sẽ được đem ra chất vấn.
Theo đó, phiếu xin ý kiến do Tổng Thư ký Quốc hội gửi tới các đại biểu bao gồm 5 nhóm vấn đề sau:
Nhóm vấn đề thứ nhất là đánh giá tổng thể, phương án xử lý các dự án, nhà máy thua lỗ, kém hiệu quả;
Giải pháp củng cố hệ thống bán lẻ hàng hoá, kiểm soát kinh doanh đa cấp, quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng;
Chính sách đột phá phát triển ngành ô tô; Phương án tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng, quy hoạch các công trình thuỷ điện, thủy lợi và bảo đảm an toàn xả lũ thời gian tới...
Nhóm vấn đề thứ hai là tình hình thực hiện Luật Đầu tư công, giải pháp cụ thể để huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển, tăng cường quản lý, kiểm soát đầu tư công, lãng phí trong đầu tư công, trách nhiệm của bộ ngành trong việc thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia, việc thẩm định cấp phép đầu tư đối với các dự án nước ngoài đầu tư. 
Nhóm vấn đề thứ ba liên quan đến giáo dục và đào tạo như: Tình hình thực hiện chương trình cải cách giáo dục và đào tạo, đổi mới giáo dục toàn diện, đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp...
Nhóm vấn đề thứ tư là việc thực hiện chính sách, pháp luật về xử lý chất thải của các cơ sở công nghiệp, dịch vụ, làng nghề, khu dân cư; Trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thẩm định triển khai các dự án để xảy ra sự cố môi trường...
Nhóm vấn đề cuối cùng là về tinh giản biên chế, thực hiện đề án vị trí việc làm; giải pháp cải cách tiền lương, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật công vụ, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chỉ số hài lòng của nhân dân trong đánh giá chế độ công vụ, công chức và đổi mới công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.
Các vị đại biểu được đề nghị chọn 4 trong 5 nhóm vấn đề nói trên. Theo chương trình, từ ngày 15/11 đến sáng 17/11, Quốc hội sẽ tiến hành các phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

N.MẠNH

BizLIVE - Gặp gỡ