Ngày mai, Đại hội 12 bỏ phiếu về trường hợp “đặc biệt” xin rút

Xuân Thu

22:54 24/01/2016

Nếu Đại hội đồng ý cho rút, những trường hợp "đặc biệt" được đề cử thêm sẽ không đưa vào danh sách bầu nữa.

Ngày mai, Đại hội 12 bỏ phiếu về trường hợp “đặc biệt” xin rút

Ngày mai, Đại hội 12 sẽ bỏ phiếu quyết định về việc cho rút hay không với các trường hợp đặc biệt

Trả lời báo chí bên lề Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 ngay sau khi các đại biểu Đại hội tiến hành đề cử nhân sự bổ sung vào danh sách, ông Lê Quang Vĩnh, Phó Văn phòng TƯ Đảng, cho biết ngày mai, 25/1, Đại hội sẽ bỏ phiếu về việc cho rút hay không với các trường hợp đã xin rút trước đó.
Cụ thể, ngày 25/1, Đại hội phải có hai lần bỏ phiếu: Thứ nhất với các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XI như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng... để quyết định cho rút không. “Những đồng chí này xin rút từ Hội nghị TƯ 14 nhưng đại biểu Đại hội đề cử thì phải bỏ phiếu có cho rút hay không”, ông Vĩnh nói, và cho biết thêm, tất cả đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư không được Trung ương giới thiệu đã rút hết. Vì ý thức Đảng của các đồng chí ấy rất cao và bày tỏ ý nguyện từ rất lâu rồi. Còn cho rút hay không do Đại hội quyết định.
Theo đó, Đại hội sẽ thể hiện quyết định qua phiếu kín cho đồng chí này rút. Nếu đa số cho rút thì không đưa vào danh sách đề cử tại Đại hội nữa. Như thế là rõ ràng, dân chủ. Còn đồng chí không thuộc Ban chấp hành Trung ương khóa XI có quyền tự do nhận đề cử, ứng cử.
Ngày mai, Đại hội 12 sẽ bỏ phiếu quyết định về việc cho rút hay không với các trường hợp đặc biệt
Trong trường hợp danh sách do Đại hội đề cử thêm sau hợp thành với danh sách những đồng chí được Ban chấp hành Trung ương XI giới thiệu trước đó vượt quá 30%, Đại hội sẽ bỏ phiếu kín một lần nữa. Sau đó tiến hành kiểm phiếu ngay tại Đại hội, tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ 30%.
“Ví dụ Ban chấp hành Trung ương giới thiệu số dư 10% thì còn 20% ứng với số ủy viên Ban chấp hành chính thức của khóa XII là 180 tương đương 36 đồng chí. Nếu danh sách 300 thì cũng chỉ chọn 36 hợp vào danh sách do Ban chấp hành Trung ương XI giới thiệu để hình thành danh sách bầu cử”, ông Vĩnh giải thích.
Trước đó, Ban chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu 221 người, tính ra số dư 12% vẫn trong khoảng cho phép. Quyền của Đại hội bù vào số dư còn thiếu cho đủ 30% từ ứng cử và nhận đề cử.
Sau khi hình thành danh sách bầu cử, trong đó có danh sách ủy viên Trung ương chính thức và danh sách Ủy viên dự khuyết và sẽ bầu riêng để dễ cho đại biểu thể hiện chính kiến của mình.
Ông Vĩnh nêu quan điểm: “Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội được đề cử là bình thường và là quyền của đại biểu. Ban chấp hành Trung ương ra quyết định khá khó khăn là đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên 65 tuổi phải nghỉ hết, trừ “trường hợp đặc biệt”; các đồng chí Ủy viên Trung ương cũng trên 60 phải nghỉ, trừ 4 “trường hợp đặc biệt” được Trung ương giới thiệu ra Đại hội”.

Theo baogiaothong.vn

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine