Ngành thuế tuyển mới chỉ được tối đa 50% biên chế giảm

L.THANH

20:13 18/07/2015

Theo Tổng cục Thuế, tổng số cán bộ công chức toàn ngành thuế là khoảng 45.000 người, theo đánh giá của Bộ Tài chính, có một bộ phận nhỏ cán bộ thuế không đáp ứng được công việc được giao.

Ngành thuế tuyển mới chỉ được tối đa 50% biên chế giảm

Chỉ tiêu tuyển dụng năm 2014 của ngành thuế Hà Nội là khoảng 300 người nhưng lượng hồ sơ dự tuyển lên tới hơn 8.000 bộ - Ảnh: Nguyễn Khánh

Cục thuế các tỉnh, thành phố chỉ được tuyển dụng, tiếp nhận tối đa 50% số biên chế đã giảm đi hằng năm.

Đến năm 2021 tinh giản tối thiểu 10% biên chế được giao năm 2015.

Trong công văn Tổng cục Thuế vừa gửi các cục thuế địa phương về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ quan này chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố chỉ được tuyển dụng, tiếp nhận tối đa 50% số biên chế đã giảm đi hằng năm. Đến năm 2021 tinh giản tối thiểu 10% biên chế được giao năm 2015.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế chú trọng việc rà soát, sắp xếp, loại bỏ những chức năng, nhiệm vụ trùng lắp không phù hợp; cải tiến quy chế làm việc, cải cách thủ tục hành chính để giải quyết công việc đạt hiệu quả.

Đồng thời sắp xếp, bố trí công việc cho công chức, viên chức, người lao động phù hợp với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, khung năng lực của từng vị trí việc làm.

Hằng năm tiến hành đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động theo quy định; lựa chọn người có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất để bố trí công việc ổn định và lâu dài.

Đưa vào đối tượng tinh giản biên chế đối với những người chưa đạt trình độ theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định ở vị trí việc làm đang đảm nhận nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp.

Cán bộ thuế phải phân luồng và phát phiếu thứ tự cho các ứng viên đến dự tuyển xếp hàng nộp hồ sơ thi công chức thuế ở Cục Thuế Hà Nội năm 2014 - Ảnh: Nguyễn Khánh
 
 

Bên cạnh đó, chưa xét tinh giản biên chế đối với các trường hợp như: ốm đau có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền; người đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 36 tháng tuổi; người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Tổng cục Thuế, tổng số cán bộ công chức toàn ngành thuế là khoảng 45.000 người, theo đánh giá của Bộ Tài chính, có một bộ phận nhỏ cán bộ thuế không đáp ứng được công việc được giao.

Theo Báo Tuổi Trẻ

BizLIVE - Gặp gỡ