Một trường hợp “đặc biệt” không trúng cử Ban chấp hành trung ương khóa XII

Trần Huệ - Lê Hiền

23:46 26/01/2016

Trong số 5 đồng chí được Trung ương giới thiệu đặc biệt tái cử, có 4 người được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ không có tên trong danh sách trúng cử.

Một trường hợp “đặc biệt” không trúng cử Ban chấp hành trung ương khóa XII

Từ trái qua, ông Huỳnh Phong Tranh, Đỗ Bá Tỵ, Bùi Văn Nam, Uông Chu Lưu - 4 trường hợp đặc biệt được Trung ương khóa XI giới thiệu tái cử đợt này.

Ngoài Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, 4 trường hợp quá tuổi theo quy định tái cử nhưng được đề cử vào danh sách Ban chấp hành trung ương khóa XII để Đại hội xem xét quyết định.
Đó là: ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công An; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra Chính phủ.
Từ trái qua, ông Huỳnh Phong Tranh, Đỗ Bá Tỵ, Bùi Văn Nam, Uông Chu Lưu - 4 trường hợp đặc biệt được Trung ương khóa XI giới thiệu tái cử đợt này.
4 trường hợp đặc biệt quá 60 tuổi, thì ông Huỳnh Phong Tranh không có tên trong danh sách trúng cử Ban chấp hành khóa XII.

Theo Infonet

BizLIVE - Gặp gỡ