Mỗi ngày có 2 xe công được sắm mới

Nguyễn Hoài

14:51 16/07/2016

Năm 2015, cả nước có 653 xe ôtô công được mua mới, theo báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước của Chính phủ.

Mỗi ngày có 2 xe công được sắm mới

Lượng xe công tăng thêm trong năm 2015 là 1.233 chiếc.

Theo báo cáo này, năm 2015 tổng số xe công tăng thêm là 1.233 chiếc, gồm mua mới và điều chuyển giữa các đơn vị. Lượng xe được phân bổ cho khối Trung ương là 240 chiếc, nguyên giá trên 371 tỷ đồng. Riêng khối địa phương được phân bổ 993 chiếc với giá trị trên 863 tỷ đồng.

Diễn giải về số lượng xe công tăng thêm của năm 2015, báo cáo của Chính phủ nêu rõ, trong số 1.233 xe công thì có 580 xe là tiếp nhận, điều chuyển giữa các cơ quan, tổ chức, ban quản lý dự án. Còn lại 653 xe là mua mới (khối Trung ương sắm 81 xe và khối địa phương là 572 xe), với tổng nguyên giá gần 710 tỷ đồng. Nếu tính bình quân, mỗi ngày có gần 2 chiếc xe công được mua mới.

"Số lượng xe ôtô mua mới chủ yếu là để trang bị cho các cơ quan, đơn vị mới thành lập và thay thế số xe chuyên dùng đã hết thời hạn sử dụng", Chính phủ giải thích. 

Theo dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước đến ngày 31/12/2015, tổng giá trị tài sản là trên 1,031 triệu tỷ đồng, trong đó tài sản là ôtô gần 22.888 tỷ đồng (gần 37.800 xe), chiếm 2,22%.

Báo cáo của Chính phủ cho biết xe công được phân bổ theo 3 nhóm mục đích sử dụng, gồm xe phục vụ chức danh khoảng 900 chiếc, phục vụ công tác chung gần 23.960 chiếc và xe chuyên dùng hơn 12.900 chiếc.

Đánh giá về chất lượng, Chính phủ cho rằng quỹ xe hiện nay có tổng giá trị còn trên sổ kế toán là gần 6.721 tỷ đồng (bằng gần 30% tổng nguyên giá). Đến thời điểm báo cáo, số ôtô công đã sử dụng trên 15 năm (quá thời gian tính hao mòn) là hơn 8.200 chiếc “Với giá trị còn lại như trên, thì phần lớn xe công đã sử dụng trên 2/3 thời gian theo chế độ quy định”, báo cáo nhận xét.

Nằm trong chủ trương chung hạn chế mua sắm công, báo cáo về tài sản Nhà nước của Chính phủ cũng nêu rõ việc hạn chế bố trí kinh phí mua sắm ôtô và trang thiết bị đắt tiền. "Việc sắm mới xe công chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành việc rà soát theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định. Số ôtô dôi dư sau khi sắp xếp, điều chuyển cũng được thực hiện bán theo quy định để thu hồi tiền về cho ngân sách", bản báo cáo nêu. Đồng thời, Chính phủ cũng xây dựng phương án và lộ trình thực hiện khoán xe công đối với một số chức danh theo quy định.

Tại một cuộc họp sơ kết 6 tháng của Bộ Tài chính mới đây, nhiều lãnh đạo tỉnh, thành kêu ca việc mỗi Sở, ban, ngành chỉ được trang bị tối đa 2 xe ôtô công, nên gặp nhiều khó khăn trong phân bổ nhu cầu sử dụng thực tế. Lãnh đạo các địa phương cũng kiến nghị với Bộ Tài chính, đề xuất lên Chính phủ một cơ chế đặc thù để tăng gấp đôi số lượng xe công được trang bị cho các Sở, ban, ngành. Tuy nhiên, trả lời báo chí, lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định, sẽ không nhân nhượng với nhu cầu "đòi" tăng thêm xe công của các địa phương.

Theo VnExpress

Thăm dò ý kiến
Từ 1/1/2018 khi xăng A92 bị "khai tử", bạn sẽ sử dụng loại xăng nào?

Emagazine