Miễn nhiệm chức Phó chủ tịch Hội đồng quốc phòng an ninh với ông Nguyễn Tấn Dũng

Mạnh Nguyễn

10:11 11/04/2016

BizLIVE - Sáng 11/4, Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm 3 thành viên Hội đồng Quốc phòng – an ninh, gồm các ông: Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Phùng Quang Thanh.

Miễn nhiệm chức Phó chủ tịch Hội đồng quốc phòng an ninh với ông Nguyễn Tấn Dũng

Ông Nguyễn Tấn Dũng

Sáng 11/4, Quốc hội đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh của ông Nguyễn Tấn Dũng.
Theo kết quả được công bố, với 471/487 đại biểu có mặt đồng ý (chiếm 95,34% tổng số đại biểu), ông Nguyễn Tấn Dũng chính thức được miễn nhiệm chức vụ này.
Quốc hội cũng miễn nhiệm chức danh ủy viên Hội đồng Quốc phòng an ninh của ông Nguyễn Sinh Hùng, với 480/487 đại biểu có mặt đồng ý (chiếm 97,17% tổng số đại biểu).
Ông Phùng Quang Thanh – nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Uỷ viên cũng được miễn nhiệm chức danh ủy viên Hội đồng Quốc phòng an ninh với 479 phiếu tán thành, chiếm 96,96% tổng số đại biểu Quốc hội).
Với các chức danh của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Quốc hội đã miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch của: bà Nguyễn Thị Doan, với 482/487 đại biểu có mặt đồng ý (chiếm 97,57% tổng số đại biểu); ông Nguyễn Xuân Phúc với 481/487 đại biểu có mặt đồng ý (chiếm 97,37% trên tổng số đại biểu).
Quốc hội cũng miễn nhiệm chức danh ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia với các ông bà: Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Quốc Cường, Ngô Văn Dụ, Nguyễn Thị Thanh Hòa, Nguyễn Thị Nương, Trần Đại Quang, Tô Huy Rứa, Nguyễn Bắc Son, Huỳnh Ngọc Sơn,  Phùng Quang Thanh, Đặng Ngọc Tùng, Nguyễn Đắc Vinh.
Đại biểu Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm các thành viên của hai Hội đồng theo danh sách trên.

MẠNH NGUYỄN

BizLIVE - Gặp gỡ