Làm đại biểu hội đồng nhân dân, hưởng lương như thế nào?

Mạnh Nguyễn

06:48 27/05/2016

BizLIVE - Theo quy định, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã: 0,10 mức lương cơ sở/ngày; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện: 0,12 mức lương cơ sở/ngày; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: 0,14 mức lương cơ sở/ngày…

Làm đại biểu hội đồng nhân dân, hưởng lương như thế nào?

Ông Nguyễn Bá Cảnh (con trai ông Nguyễn Bá Thanh) vừa mới trúng cử đại biểu HĐND).

Hiện nay các địa phương trong cả nước đang tiến hành công bố danh sách những người trúng cử đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND).
Cụ thể, đó là các tỉnh, thành phố sau: Đà Nẵng, Quảng Nam, Sơn La, Lai Châu, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên-Huế, Tây Ninh, Quảng Trị, Bạc Liêu, Bình Định, Nghệ An, TP.HCM, Hà Nội...
Vậy các đại biểu HĐND sẽ có chế độ, chính sách như thế nào để đảm bảo hoạt động?
Các quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND đã được quy định tại Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 mới được thông qua tại Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13.
Theo Nghị quyết, đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách là cán bộ, công chức của cơ quan nhà nước thuộc đối tượng áp dụng của Luật Cán bộ, công chức được trả lương, phụ cấp và các chế độ khác từ ngân sách nhà nước theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quy định khác của pháp luật.
Đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách đang làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thời gian thực hiện nhiệm vụ đại biểu được bảo đảm trả lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định tại Khoản 2 Điều 103 của Luật tổ chức chính quyền địa phương.
Đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách mà không phải là người hưởng lương (kể cả người hưởng lương hưu) hoặc hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước hoặc từ quỹ bảo hiểm xã hội thì được chi trả chế độ tiền công lao động theo ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân.
Cụ thể, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã: 0,10 mức lương cơ sở/ngày; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện: 0,12 mức lương cơ sở/ngày; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: 0,14 mức lương cơ sở/ngày…
Hoạt động phí
Đại biểu HĐND (bao gồm cả đại biểu hoạt động chuyên trách và hoạt động không chuyên trách) được hưởng hoạt động phí hàng tháng như sau: Đại biểu HĐND cấp xã: Hệ số 0,3 mức lương cơ sở; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện: Hệ số 0,4 mức lương cơ sở; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: Hệ số 0,5 mức lương cơ sở.
Bên cạnh đó, đại biểu Hội đồng nhân dân được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.
Đại biểu HĐND nếu từ trần mà người lo mai táng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp mai táng từ Quỹ bảo hiểm xã hội hoặc không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp mai táng từ ngân sách nhà nước thì được hưởng một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở do Hội đồng nhân dân cấp đó chi trả từ ngân sách nhà nước;…

MẠNH NGUYỄN

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine